Aritmetika: Čísla

Počítanie do 20

Číselná os do 20

Počítanie do 100

Porovnávanie čísel do 100

Čísla do 1 000 slovom

Porovnávanie čísel do 1 000 000

Veľké čísla slovom

Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Čísla: mix

Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Sčítanie a odčítanie nad 100

Sčítanie pod sebou

Odčítanie pod sebou

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Aritmetika: Násobenie a delenie

Malá násobilka

Viacciferné násobenie

Písomné násobenie pod sebou

Jednociferné delenie

Delenie so zvyškom

Viacciferné delenie

Písomné delenie pod sebou

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Násobenie, delenie a myslenie

Násobenie a delenie: mix

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Sčítanie a odčítanie so zátvorkami

Poradie operácií, zátvorky

Zápis číselných výrazov

Približné počítanie

Počítanie a logické myslenie

Počítanie s nápadom

Doplňovanie radov: počítanie

Nákladiaky

Nákladiaky

Obrázkové rovnice

Obrázkové rovnice

Číselné krížovky

Zákerné slovné úlohy

Na šnúre visí šesť rovnakých ponožiek. Jedna ponožka uschne za pol hodiny. Za koľko minút vyschne všetkých šesť ponožiek?

Číselné krížovky

Číselné krížovky

Doplň operáciu

Doplň operáciu

Doplň operáciu

Magické štvorce

Kombinácie operácií: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Určovanie zlomkov

Zlomky na číselnej osi

Porovnávanie zlomkov

Krátenie zlomkov

Zmiešané čísla

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Zlomky: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Porovnávanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Desatinné čísla na číselnej osi

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Desetinné čísla: mix

Geometria: Obsah, obvod

Dĺžka úsečky (na mriežke)

Dĺžka lomenej čiary (na mriežke)

Obvod (na mriezke)

Obsah (na mriežke)

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Obsah, obvod: mix

Geometria: Objem, povrch

Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan

Elementárna algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Základná rovnica s jednou neznámou

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Jednotky, miery: Jednotky

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky

2 km = m

Jednotky dĺžky

Bežec zabehol 31500 metrov. Koľko kilometrov mu ešte zostáva do cieľa maratónu, ktorý má 42 km?Aký je vhodný prvý krok?Previesť dĺžky na rovnaké jednotky.Odčítať dĺžky.Áno, prevedieme na kilometre. 31500 metrov je31,5 km315 kmAko určíme dĺžku, ktorá zostáva do cieľa?42 km – 31,5 km42 km + 31,5 kmTeda:Do cieľa zostáva 10,5 kilometra.Do cieľa zostáva 9,5 kilometra.

Jednotky dĺžky

42 km = m

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky

42 km

42 000 dm42 000 m

Jednotky dĺžky

10 mm5 cm0,5 km
půl metru50 cm500 m
1000 mkilometr50 mm
centimetr0,1 cmmilimetr

Prevody jednotiek dĺžky

10 km

10 000 m10 000 cm

Jednotky dĺžky

10 cm1 km10 mm
1 cm100 cm100 m
0,1 km10 m1000 cm
1 m1000 m1 dm

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky: zo života

dĺžka ceruzky

15 cm150 cm

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

Diskrétna matematika: Logika

Logické výroky

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Tabuľky: základné porozumenie

Vzťahy grafov a tabuliek

Stĺpcové grafy

Koláčové grafy

Spojnicové grafy

Bodové grafy

Grafy a tabuľky: mix

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia