Matematika: 8. trieda (8. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Počítanie a logické myslenie

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Počítanie s percentami

Percentá: mix

Geometria: Geometrické pojmy

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy súvisiace s kružnicou

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Geometria: Obsah a obvod

Obvod kruhu, dĺžka kružnice (na mriežke)

Obsah (na mriežke)

Obsah rovnobežníka (na mriežke)

Obsah lichobežníka (na mriežke)

Obsah kruhu (na mriežke)

Obsah kruhového výseku (na mriežke)

Obvod rovnobežníka

Obvod lichobežníka

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Dĺžka oblúka

Obvod: mix

Obsah rovnobežníka

Obsah lichobežníka

Obsah kruhu

Obsah kruhového výseku

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Polpriamky a polroviny

Rovnobežky a kolmice

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Konstrukčné úlohy prierezovo

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Stredová súmernosť

Rotácia

Zhodnosť

Podobnosť

Určenie zobrazení v rovine

Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami

Úlohy s rovnicami: mix

Diskrétna matematika: Množiny

Vennove diagramy

Diskrétna matematika: Logika

Logické výroky

Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi

Prevody mien

Počítanie s peniazmi: mix

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Spojnicové grafy

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia