Aritmetika: Celé čísla

Výrazy s absolútnou hodnotou

Celé čísla: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky na číselnej osi

Porovnávanie zlomkov

Krátenie zlomkov

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Výpočty so zlomkami

Zlomky: mix

Geometria: Uhly

Uhly v trojuholníku

Uhly v štvoruholníku

Uhly a mnohouholníky

Uhly a kružnice

Geometria: Pravouhlý trojuholník

Pytagorova veta: základné použitie

Pytagorova veta: aplikácie

Diskrétna matematika: Logika

Logické výroky

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia