Aritmetika: Celé čísla

Výrazy s absolútnou hodnotou

Celé čísla: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky na číselnej osi

Porovnávanie zlomkov

Krátenie zlomkov

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Výpočty so zlomkami

Zlomky: mix

Geometria: Obsah, obvod

Obsah (na mriežke)

Obvod: rovnobežník

Obsah: rovnobežník

Obvod: lichobežník

Obsah: lichobežník

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky - mix

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky - mix

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah, obvod: mix

Geometria: Uhly

Uhly v trojuholníku

Uhly v štvoruholníku

Uhly a mnohouholníky

Uhly a kružnice

Geometria: Pravouhlý trojuholník

Pytagorova veta: základné použitie

Pytagorova veta: aplikácie

Pytagorova veta: slovné úlohy po krokoch

Pri monitoroch a obrazoviek je dôležitá dĺžka ich uhlopriečky (spojnica protiľahlých rohov), ktorá sa často uvádza v palcoch, čo je americká jednotka dĺžky. Petra by zaujímalo, koľko palcov meria uhlopriečka jeho televízie, ktorá má podľa manuálu 32 palcov na výšku a 60 palcov na šírku. Koľko?Čo tvorí v tejto úlohe strany pravouhlého trojuholníka?horná strana obrazovky a dve uhlopriečkydolná strana obrazovky, ľavá strana obrazovky a uhlopriečkaKtorá z týchto troch strán je najdlhšia?uhlopriečka obrazovkydolná strana obrazovkyPythagorova veta nám hovorí, že súčet obsahov štvorcov pri dvoch kratších stranách...je rovný obsahu štvorca pri najdlhšej stranyje rovný dĺžke najdlhšej stranyTeda že , čo je dĺžka hľadanej uhlopriečky, kde je dĺžka hľadanej uhlopriečkyAko teraz z upraveného vzťahu vypočítam dĺžku uhlopriečky?
A aká bude odpoveď na otázku v zadaní?Petrova televízia meria 68 palcov.Uhlopriečka Petrovej televízie meria 68 palcov.

Pytagorova veta: aplikácie

Pat oprel trojmetrový rebrík o stenu. Spodný koniec je 1 meter od steny. Vrchný koniec je špinavý od červenej farby a urobil na stene bodku. Ako vysoko je táto bodka?Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Pytagorova veta: aplikácie

Určite dĺžku uhlopriečky v kosoštvorci .V ktorom trojuholníku využijeme Pytagorovu vetu?
Áno, pretože je pravouhlý. Čo platí pre uhlopriečky v kosoštvorci?
Áno, uhlopriečky sa navzájom delia na polovicu. Pre dĺžku platí:
Aké čísla dosadíme?
Aká je dĺžka a výsledná dĺžka ?

Pytagorova veta: aplikácie

Určite dĺžku strany štvorca.Čo platí pre uhlopriečku a strany štvorca?
Ktorá ďalšia úprava je správna?
Áno, pretože strany štvorca sú rovnako dlhé. Pre platí:
Po dosadení čísel:
Dĺžka strany štvorca je:

Diskrétna matematika: Logika

Logické výroky

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia