Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Počítanie a logické myslenie

Aritmetika: Deliteľnosť

Deliteľnosť

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Počítanie s percentami

Percentá: mix

Geometria: Obsah a obvod

Obvod kruhu, dĺžka kružnice (na mriežke)

Obsah (na mriežke)

Obsah rovnobežníka (na mriežke)

Obsah lichobežníka (na mriežke)

Obsah kruhu (na mriežke)

Obsah kruhového výseku (na mriežke)

Obvod rovnobežníka

Obvod lichobežníka

Obvod kruhu, dĺžka kružnice

Dĺžka oblúka

Obvod: mix

Obsah rovnobežníka

Obsah lichobežníka

Obsah kruhu

Obsah kruhového výseku

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Polpriamky a polroviny

Rovnobežky a kolmice

Konštrukčné úlohy: trojuholníky

Konstrukčné úlohy prierezovo

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Stredová súmernosť

Rotácia

Zhodnosť

Podobnosť

Určenie zobrazení v rovine

Geometria: Analytická geometria

Súradnice bodov v rovine

Vzdialenosť bodov v rovine

Diskrétna matematika: Množiny

Vennove diagramy

Diskrétna matematika: Logika

Logické výroky

Finančná gramotnosť: Počítanie s peniazmi

Prevody mien

Počítanie s peniazmi: mix

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Spojnicové grafy

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia