Pexeso – 3. stredná škola

Naša úloha nie je úplne rovnaká ako klasické pexeso, ale má s ňou niečo spoločné: hľadanie dvojíc. U nás nie sú kartičky skryté, úlohou je iba odhaliť, ktoré dvojice patria k sebe. Odkrývajte správne a odhalíte pekný obrázok!

Vybraný ročník: 3. stredná škola (široký výber)

Aritmetika

Mocniny, odmocniny, logaritmy
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet   
Číselné sústavy
Binárne čísla   

Geometria

Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Lomené výrazy   

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie   
Grafy kvadratických funkcí   
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií   
Graf lineárnej nerovnice
Goniometrické funkcie
Hodnoty goniometrických funkcií   

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny: pojmy   
Vennove diagramy   
Logika
Logika: pojmy   
Kombinatorika
Kombinačné čísla   

Ukážky

Grafy goniometrických funkcií

Pexeso • ťažké

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia