Vlastnosti lineárnej funkcie

viemeto.eu/F2T


Stiahnuť QR kód

Nadradené Funkcie » Lineárne funkcie » Vlastnosti lineárnej funkcie
Predchádzajúce Vlastnosti funkcií

Cvičenie

Rozhodovačka

Funkcia f je lineárna, ak ju je možné vyjadriť v tvare f(x) = a\cdot x + b, kde a a b sú konštanty. Definičný obor lineárnej funkcie je celá množina reálnych čísel.

Špeciálnym prípadom lineárnej funkcie je funkcia konštantná. Tú dostávame v prípade, že a=0.

Ak a \neq 0, potom pre lineárnu funkciu platí:

  • je jednoduchá,
  • nie je obmedzená zhora ani zdola,
  • nemá maximum ani minimum,
  • nie je periodická,
  • obor hodnôt je množina reálnych čísel.

Pre a>0 je funkcia f rastúca, pre a<0 je funkcia f klesajúca.

Pre b=0 je funkcia f nepárna.

Grafom lineárnej funkcie je priamka. Priesečník grafu s osou y je v bode (0, b). Priesečník grafu s osou x je v bode (-\frac{b}{a}, 0).


    

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Vlastnosti lineárnej funkcie   


NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia