Děkujeme za Vaše hodnocení.

Geometrické konštrukcie: značenie

viemeto.eu/F2E


Stáhnout QR kód

Nadřazené: Geometrické konštrukcie

Předcházející: Rovnobežky a kolmice

Navazující: Konstrukčné úlohy prierezovoPolpriamky a polroviny

Značka Význam
p \parallel q rovnobežné priamky
p \perp q kolmé priamky
\sphericalangle BAC uhol pri vrchole A
\triangle ABC trojuholník ABC
\vert AB\vert dĺžka úsečky AB
A \in p A leží na priamke p
A \notin p A neleží na priamke p
\leftrightarrow AB priamka prechádzajúca bodmi A, B
\mapsto AB polpriamka začínajúca v bode A, prechádzajúca bodom B
\mapsto ABC polrovina s hraničnou priamkou AB, obsahujúca bod C
\mapsto pK polrovina s hraničnou priamkou p, obsahujúca bod K
\leftrightarrow ABC rovina určená bodmi A, B, C
(p, q) pás roviny, ohraničený rovnobežkami p, q

Ďalej využívame pre zápis geometrických konštrukcií množinové operácie, predovšetkým prienik (\cap) a zjednotenie (\cup).Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

title-nova_doplnovacka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Geometrické konštrukcie: značenie   
Geometrické konštrukcie: označenie


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence