Konstrukčné úlohy prierezovo

viemeto.eu/F3L


Stiahnuť QR kód

Nadradené Geometria » Geometrické konštrukcie » Konstrukčné úlohy prierezovo
Predchádzajúce Geometrické konštrukcie: značeniePojmy súvisiace s uhlamiPojmy súvisiace s kružnicouKontšrukcie trojuholníkov: vety sss, sus, usu, SsuKonstrukčné úlohy: štvoruholníky

Cvičenie

Krok po kroku

Pri riešení zložitejších konštrukčných úloh budeme využívať aj množiny bodov daných vlastností. Pripomeňme si tie najdôležitejšie.

os úsečky AB množina všetkých bodov, ktoré majú od bodov A, B rovnakú vzdialenosť
os úsečky AB množina stredov všetkých kružníc, ktoré prechádzajú bodmi A, B
kružnica množina všetkých bodov, ktoré majú od bodu S rovnakú vzdialenosť (polomer r)
os uhla množina všetkých bodov, ktoré majú od ramien uhla rovnakú vzdialenosť
rovnobežky množiny všetkých bodov, ktoré majú od priamky p rovnakú vzdialenosť
Tálesova kružnica nad úsečkou AB množina všetkých vrcholov pravých uhlov, ktorých ramená prechádzajú bodmi A, B

    

Krok po kroku

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.


Konstrukčné úlohy prierezovo   


NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia