Konstrukčné úlohy prierezovo

F3L
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/F3L)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/F3L


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn

Pri riešení zložitejších konštrukčných úloh budeme využívať aj množiny bodov daných vlastností. Pripomeňme si tie najdôležitejšie.

os úsečky AB množina všetkých bodov, ktoré majú od bodov A, B rovnakú vzdialenosť
os úsečky AB množina stredov všetkých kružníc, ktoré prechádzajú bodmi A, B
kružnica množina všetkých bodov, ktoré majú od bodu S rovnakú vzdialenosť (polomer r)
os uhla množina všetkých bodov, ktoré majú od ramien uhla rovnakú vzdialenosť
rovnobežky množiny všetkých bodov, ktoré majú od priamky p rovnakú vzdialenosť
Tálesova kružnica nad úsečkou AB množina všetkých vrcholov pravých uhlov, ktorých ramená prechádzajú bodmi A, B
Vysvetlenie mi pomohlo
Vysvetlenie mi nepomohlo
Súhrn je skrytý.

Krok po kroku

Doplňovanie jednotlivých krokov v rozsiahlejšom postupe.


Konstrukčné úlohy prierezovo  
Zobraziť súhrn témy


NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia