Umocňovanie je opakované násobenie. Napríklad 3^5 = 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3 = 243. Odmocňovanie je opačnou operáciou k umocňovaniu. Napríklad druhá odmocnina z 36 je 6 (\sqrt{36}=6), pretože 6^2 = 6\cdot 6 = 36. Mocniny a odmocniny využívame v mnohých oblastiach matematiky, napríklad pri práci s mnohočlenmi, riešení kvadratických rovníc, výpočte obsahu a objemu alebo pri určovaní dĺžok strán v trojuholníku.

Prvým krokom pre zvládnutie tejto témy sú základné mocniny a odmocniny, kde pracujeme s malými, prirodzenými číslami. Pre tieto čísla sa vyplatí sa naučiť základné mocniny a odmocniny naspamäť, pretože na ne často v matematike narazíme.

Ako ďalší krok potrebujeme zvládnuť pracovať s výrazmi s mocninami a odmocninami.

Umocňovanie je možné definovať aj pre záporný mocniteľ. Tento spôsob umocňovania sa využíva na vedecký zápis čísel, ktorý nám umožňuje prehľadne pracovať s veľmi veľkými alebo veľmi malými číslami, vďaka čomu má hojné využitie vo fyzike.

Umocňovanie a odmocňovanie môžeme prirodzene používať aj v spojitosti so zlomkami a desatinnými číslami.


    

Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Vedecký zápis čísel   
Mocniny a odmocniny: mix


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Mocniny a odmocniny: mix


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Mocniny a odmocniny: mix


Kalkulačka

about_short-kalkulacka


Mocniny a odmocninyStrieľačka

Hra na rýchlosť: vyberáte správne možnosti skôr, ako vám uletia.


Mocniny, odmocniny, logaritmy
      Mocniny a odmocniny: mix
1
2
3
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia