Krok po kroku – 8. ročník

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.

Vybraný ročník: 8. ročník (úzky výber)

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Percentá
Počítanie s percentami   

Geometria

Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: slovné úlohy po krokoch
Obsah a obvod
Obsah
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah sivej oblasti
Geometrické konštrukcie
Konštrukčné úlohy: trojuholníky   
Konstrukčné úlohy prierezovo   

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov   
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Rozklad na súčin
Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou   
Rovnice so zátvorkami   
Rovnice so zlomkami   
Úlohy s rovnicami
Úlohy s rovnicami: mix
Všeobecné slovné úlohy s rovnicami
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia