Krok po kroku – 8. trieda (8. ročník)

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.

Filter podľa ročníka

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Percentá
Počítanie s percentami  
Zobraziť súhrn témy

Geometria

Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie  
Zobraziť súhrn témy
Pytagorova veta: slovné úlohy po krokoch
Geometrické konštrukcie
Konštrukčné úlohy: trojuholníky  
Zobraziť súhrn témy
Konstrukčné úlohy prierezovo  
Zobraziť súhrn témy

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť súhrn témy
Rozklad na súčin
Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice so zlomkami  
Zobraziť súhrn témy
Úlohy s rovnicami
Myslím si číslo  
Zobraziť súhrn témy
Myslím si číslo (po krokoch)
Úlohy s rovnicami: mix
Všeobecné slovné úlohy s rovnicami
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia