Rozhodovačka – 6. trieda (6. ročník)

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Filter podľa ročníka


Aritmetika

Násobenie a delenie
Viacciferné násobenie
Násobenie a delenie: mix
Celé čísla
Porovnávanie celých čísel
Číselná os: celé čísla  
Zobraziť vysvetlenie témy
Počítanie so zápornými číslami  
Zobraziť vysvetlenie témy
Deliteľnosť
Deliteľnosť  
Zobraziť vysvetlenie témy
Prvočísla  
Zobraziť vysvetlenie témy
Najväčší spoločný deliteľ  
Zobraziť vysvetlenie témy
Najmenší spoločný násobok  
Zobraziť vysvetlenie témy
Delitelnosť: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Percentá
Percentá: určovanie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Odhady percent – bodky
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom  
Zobraziť vysvetlenie témy
Porovnávanie desatinných čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zaokrúhľovanie desatinných čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Desatinné čísla na číselnej osi  
Zobraziť vysvetlenie témy
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Násobenie a delenie desatinných čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Pojmy súvisiace s uhlami  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pojmy: veľkosť uhlov
Priestorové útvary
Kocka, kváder
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod
Obvod trojuholníka
Obvod štvorca a obdĺžnika
Obvod: mix  
Zobraziť vysvetlenie témy
Obvod: štvorec, obdĺžnik, trojuholník
Obvod: pravidelné mnohouholníky
Uhly
Určovanie uhlov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Uhly v trojuholníku  
Zobraziť vysvetlenie témy
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť  
Zobraziť vysvetlenie témy
Stredová súmernosť  
Zobraziť vysvetlenie témy

Elementárna algebra

Pomery
Pomery: základy  
Zobraziť vysvetlenie témy

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky obsahu  
Zobraziť vysvetlenie témy
Prevody jednotiek obsahu
Jednotky obsahu: zo života
Jednotky objemu  
Zobraziť vysvetlenie témy
Jednotky teploty  
Zobraziť vysvetlenie témy
Jednotky teploty: zo života
Jednotky: mix
Výber správnej jednotky

Diskrétna matematika

Logika
Logické výroky
Morská logika
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia