Rozhodovačka – 6. ročník

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Vybraný ročník: 6. ročník (úzky výber)

Aritmetika

Násobenie a delenie
Viacciferné násobenie
Násobenie a delenie: mix
Celé čísla
Porovnávanie celých čísel
Číselná os: celé čísla   
Počítanie so zápornými číslami   
Deliteľnosť
Deliteľnosť   
Prvočísla   
Najväčší spoločný deliteľ   
Najmenší spoločný násobok   
Delitelnosť: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Percentá
Percentá: určovanie   
Odhady percent – bodky
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom   
Porovnávanie desatinných čísel   
Zaokrúhľovanie desatinných čísel   
Desatinné čísla na číselnej osi   
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel   
Násobenie a delenie desatinných čísel   
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť v rovine
Doplňovanie útvarov
Otočenie a preklopenie v rovine
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Pojmy súvisiace s uhlami   
Pojmy: veľkosť uhlov
Priestorové útvary
Kocka, kváder
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod
Obvod trojuholníka
Obvod štvorca a obdĺžnika
Obvod: mix   
Obvod: štvorec, obdĺžnik, trojuholník
Obvod: pravidelné mnohouholníky
Uhly
Určovanie uhlov   
Uhly v trojuholníku   
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť   
Stredová súmernosť   

Elementárna algebra

Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: základy   

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky obsahu   
Prevody jednotiek obsahu
Jednotky obsahu: zo života
Jednotky objemu   
Jednotky teploty   
Jednotky teploty: zo života
Jednotky: mix
Výber správnej jednotky

Diskrétna matematika

Logika
Logické výroky
Morská logika
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia