Rozhodovačka – 9. ročník

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Vybraný ročník: 9. ročník (úzky výber)

Aritmetika

Mocniny, odmocniny, logaritmy
Vedecký zápis čísel   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Desatinné čísla
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Geometria

Priestorová predstavivosť
Rezy kocky
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod
Obvod kruhu, dĺžka kružnice
Dĺžka oblúka
Obsah
Obsah kruhu   
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: mix kruh a kruhový výsek
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem a povrch
Povrch
Povrch ihlanu
Povrch kužeľa
Povrch gule
Povrch okrúhlych telies   
Objem
Objem ihlanu
Objem kužeľa
Objem gule
Objem okrúhlych telies   
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Uhly
Radiány
Operácie a vlastnosti v rovine
Podobnosť
Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Zápis pomocou výrazu
Zápis zadaní pomocou výrazu
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Úpravy výrazov so zlomkami   

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie   

Diskrétna matematika

Množiny
Prienik, zjednotenie   
Vennove diagramy   

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Peniaze a percentá
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia