Rozhodovačka – 9. trieda (9. ročník)

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Filter podľa ročníka


Aritmetika

Mocniny, odmocniny, logaritmy
Vedecký zápis čísel  
Zobraziť súhrn témy

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Desatinné čísla
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Geometria

Priestorová predstavivosť
Rezy kocky
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie  
Zobraziť súhrn témy
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod
Obvod kruhu, dĺžka kružnice
Dĺžka oblúka  
Zobraziť súhrn témy
Obsah
Obsah kruhu  
Zobraziť súhrn témy
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: mix kruh a kruhový výsek
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem a povrch
Povrch
Povrch ihlanu
Povrch kužeľa
Povrch gule
Povrch okrúhlych telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem
Objem ihlanu
Objem kužeľa
Objem gule
Objem okrúhlych telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Uhly
Radiány
Operácie a vlastnosti v rovine
Podobnosť
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine
Priamky
Přímky: pojmy

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť súhrn témy
Lomené výrazy  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy lomených výrazov
Výrazy a ich úpravy: mix

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie  
Zobraziť súhrn témy

Diskrétna matematika

Množiny
Prienik, zjednotenie  
Zobraziť súhrn témy
Vennove diagramy  
Zobraziť súhrn témy

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Peniaze a percentá
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia