Rozhodovačka – 9. ročník

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Poradie operácií, zátvorky | stredné

Vybraný ročník: 9. ročník (úzky výber)

Aritmetika

Mocniny, odmocniny, logaritmy
Vedecký zápis čísel   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Desatinné čísla
Delenie desatinných čísel   
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Geometria

Priestorová predstavivosť
Rez kocky
Obsah, obvod
Obsah, obvod: kruh, kružnica   
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah šedej oblasti
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: vzorce, princípy
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Objem, povrch: kváder, hranol, ihlan
Operácie a vlastnosti v rovine
Podobnosť
Operácie a vlastnosti v rovine: mix
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Úpravy výrazov so zlomkami   

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie   

Diskrétna matematika

Množiny
Prienik, zjednotenie   
Vennove diagramy   

Ukážky

Záporné mocniny

Pytagorova veta: základné použitie

Percentá: mix

25 %20 %
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia