Pexeso – 7. trieda (7. ročník)

Naša úloha nie je úplne rovnaká ako klasické pexeso, ale má s ňou niečo spoločné: hľadanie dvojíc. U nás nie sú kartičky skryté, úlohou je iba odhaliť, ktoré dvojice patria k sebe. Odkrývajte správne a odhalíte pekný obrázok!

Filter podľa ročníka

Aritmetika

Čísla
Rímske číslice  
Zobraziť súhrn témy
Veľké čísla slovom
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie nad 100
Násobenie a delenie
Malá násobilka  
Zobraziť súhrn témy
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Delenie so zvyškom  
Zobraziť súhrn témy
Viacciferné delenie
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky  
Zobraziť súhrn témy
Celé čísla
Počítanie so zápornými číslami  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s absolútnou hodnotou  
Zobraziť súhrn témy
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ  
Zobraziť súhrn témy
Najmenší spoločný násobok  
Zobraziť súhrn témy
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Odmocniny  
Zobraziť súhrn témy
Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky slovom
Zlomky na číselnej osi  
Zobraziť súhrn témy
Krátenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Zmiešané čísla  
Zobraziť súhrn témy
Sčítanie a odčítanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Násobenie a delenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Percentá
Percentá: určovanie  
Zobraziť súhrn témy
Počítanie s percentami  
Zobraziť súhrn témy
Zlomky a percentá  
Zobraziť súhrn témy
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom  
Zobraziť súhrn témy
Desatinné čísla slovom
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Násobenie a delenie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
3D objekty z rôznych pohľadov
Nárys, pôdorys, bokorys  
Zobraziť súhrn témy
Kocky: plán stavby
Stavby z kociek: pohľad zo strán
Nárys a pôdorys
Siete telies  
Zobraziť súhrn témy
Geometrické pojmy
Názvy útvarov  
Zobraziť súhrn témy
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie  
Zobraziť súhrn témy
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod na mriežke: mix
Obsah (na mriežke)
Obsah na mriežke: mix
Uhly
Určovanie uhlov  
Zobraziť súhrn témy
Operácie a vlastnosti v rovine
Zhodnosť
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy

Jednotky, miery

Čas
Jednotky času  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky
Jednotky dĺžky  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky hmotnosti  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky obsahu  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky objemu  
Zobraziť súhrn témy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia