Pexeso – 1. stredná škola

Naša úloha nie je úplne rovnaká ako klasické pexeso, ale má s ňou niečo spoločné: hľadanie dvojíc. U nás nie sú kartičky skryté, úlohou je iba odhaliť, ktoré dvojice patria k sebe. Odkrývajte správne a odhalíte pekný obrázok!

Filter podľa ročníka

Aritmetika

Celé čísla
Výrazy s absolútnou hodnotou  
Zobraziť súhrn témy
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Odmocniny  
Zobraziť súhrn témy
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobraziť súhrn témy
Záporné mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet  
Zobraziť súhrn témy

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Percentá
Zlomky a percentá  
Zobraziť súhrn témy
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom  
Zobraziť súhrn témy
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy
Násobenie a delenie desatinných čísel  
Zobraziť súhrn témy

Geometria

Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie  
Zobraziť súhrn témy
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine
Úsečky
Dĺžka úsečky v rovine  
Zobraziť súhrn témy
Délka úsečky
Vzájomná poloha úsečiek v rovine

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť súhrn témy
Lomené výrazy  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky hmotnosti  
Zobraziť súhrn témy

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny: pojmy  
Zobraziť súhrn témy
Vennove diagramy  
Zobraziť súhrn témy
Logika
Logika: pojmy  
Zobraziť súhrn témy
Kombinatorika
Kombinačné čísla  
Zobraziť súhrn témy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia