Pexeso – 1. stredná škola

Naša úloha nie je úplne rovnaká ako klasické pexeso, ale má s ňou niečo spoločné: hľadanie dvojíc. U nás nie sú kartičky skryté, úlohou je iba odhaliť, ktoré dvojice patria k sebe. Odkrývajte správne a odhalíte pekný obrázok!

Vybraný ročník: 1. stredná škola (široký výber)

Aritmetika

Celé čísla
Výrazy s absolútnou hodnotou   
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet   
Číselné sústavy
Binárne čísla   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Percentá
Zlomky a percentá   
Desatinné čísla
Desatinné čísla slovom   
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel   
Násobenie a delenie desatinných čísel   
Delenie desatinných čísel   
Zlomky a desatinné čísla   

Geometria

Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Lomené výrazy   
Rovnice
Základná rovnica s jednou neznámou   

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie   
Grafy kvadratických funkcí   
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy goniometrických funkcií   
Graf lineárnej nerovnice

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky   
Jednotky hmotnosti   

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny: pojmy   
Vennove diagramy   
Logika
Logika: pojmy   
Kombinatorika
Kombinačné čísla   

Ukážky

Grafy kvadratických funkcí

Pexeso • ťažké

Graf lineárnej nerovnice

Pexeso • stredné

Lomené výrazy

Pexeso • ťažké

Množiny: pojmy

Pexeso • stredné

Binárne čísla

Pexeso • stredné

Grafy funkcií s absolútnou…

Pexeso • ťažké

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia