Rozhodovačka – 4. stredná škola

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Filter podľa ročníka

Geometria

Analytická geometria
Vektory
Vektory: mix

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Úpravy výrazov s kombinačným číslom
Postupnosti a rady
Aritmetická a geometrická postupnosť  
Zobraziť súhrn témy
Zápis postupností  
Zobraziť súhrn témy

Funkcie

Goniometrické funkcie
Vlastnosti goniometrických funkcií  
Zobraziť súhrn témy
Exponenciálne a logaritmické funkcie
Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny množín, potenčná množina  
Zobraziť súhrn témy
Pravdepodobnosť
Pravdepodobnosť: pojmy a značenie  
Zobraziť súhrn témy
Základná pravdepodobnosť javu
Opakované pokusy a zložené javy
Popisná štatistika
Korelačný koeficient  
Zobraziť súhrn témy
Typy štatistických dát  
Zobraziť súhrn témy
Popisná štatistika: základné pojmy
Popisná štatistika: základné pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia