Rozhodovačka – 4. stredná škola

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Vybraný ročník: 4. stredná škola (úzky výber)

Geometria

Analytická geometria
Vektory
Vektory: pojmy
Priamky
Rovnice roviny
Kuželosečky
Kuželosečky: mix

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami
Úpravy výrazov s faktoriálom
Úpravy výrazov s kombinačným číslom
Postupnosti a rady
Aritmetická a geometrická postupnosť   
Zápis postupností   

Funkcie

Goniometrické funkcie
Vlastnosti goniometrických funkcií   
Exponenciálne a logaritmické funkcie
Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny množín, potenčná množina   
Pravdepodobnosť
Pravdepodobnosť: pojmy a značenie   
Základná pravdepodobnosť javu
Opakované pokusy a zložené javy
Popisná štatistika
Korelačný koeficient   
Typy štatistických dát   
Popisná štatistika: základné pojmy
Popisná štatistika: základné pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia