Diskrétna matematika – 4. stredná škola

F1N
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/F1N)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/F1N


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn

Diskrétna matematika je zastrešujúca oblasť matematiky, ktorá sa zaoberá štúdiom diskrétnych objektov – jasne oddeliteľných častí. Napríklad Lego kocky alebo karty sú diskrétne. Môžeme ich rôzne kombinovať alebo radiť, ale pracujeme s nimi vždy po jednej, nemá zmysel ich deliť. Naopak taká priamka je spojitá, môžeme ju deliť na stále jemnejšie časti.

Pojem diskrétna matematika aj názvy jednotlivých oblastí môžu znieť abstraktne a zložito. Dajú sa však použiť aj v ľahko predstaviteľných prípadoch ako sú napríklad rôzne hry.

Množiny sú súbory prvkov. Môžeme napríklad zobrať množinu čiernych šachových figúrok alebo množinu futbalových útočníkov. Práca s množinami predstavuje základ mnohých oblastí matematiky.

Logika skúma spôsoby, ako vyvodzujeme závery z predpokladov. Pomocou logiky môžeme dokázať že určitá pozícia v šachu je víťazná pre jedného z hráčov.

Kombinatorika sa zaoberá počítaním možností, ako môžeme objekty vzájomne kombinovať. Pomocou kombinatoriky môžeme určiť počet spôsobov, ako rozdeliť skupinu hráčov do dvoch futbalových tímov.

Pravdepodobnosť skúma pravidlá, ktorými sa riadia náhodné udalosti. Za využitia pravdepodobnosti môžeme vypočítať, ako veľmi (ne)výhodné sú stávky v hazardnej hre s kockami.

Popisná štatistika sa zaoberá popisom javov, ktoré vykazujú vplyv náhody. Pomocou popisnej štatistiky môžeme porovnávať úspešnosť futbalových útočníkov v priebehu sezóny.

Vysvetlenie mi pomohlo
Vysvetlenie mi nepomohlo
Súhrn je skrytý.

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Diskrétna matematika
Množiny
Prienik, zjednotenie  
Zobraziť súhrn témy
Vlastnosti množín a množinových operácií  
Zobraziť súhrn témy
Vennove diagramy  
Zobraziť súhrn témy
Množiny množín, potenčná množina  
Zobraziť súhrn témy
Množiny: mix
Logika
Logické výroky
Logika: pojmy  
Zobraziť súhrn témy
Vyhodnocovanie logických výrazov  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy logických výrazov  
Zobraziť súhrn témy
Kvantifikátory  
Zobraziť súhrn témy
Logika: mix
Kombinatorika
Kombinatorika: pojmy
Pravdepodobnosť
Pravdepodobnosť: pojmy a značenie  
Zobraziť súhrn témy
Základná pravdepodobnosť javu
Opakované pokusy a zložené javy
Popisná štatistika
Priemer a medián  
Zobraziť súhrn témy
Kvantily a kvartily  
Zobraziť súhrn témy
Absolútna a relatívna početnosť  
Zobraziť súhrn témy
Korelačný koeficient  
Zobraziť súhrn témy
Typy štatistických dát  
Zobraziť súhrn témy
Priemer, medián a modus (použitie)  
Zobraziť súhrn témy
Popisná štatistika: základné pojmy
Popisná štatistika: základné pojmy


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Diskrétna matematika
Množiny
Množiny: pojmy  
Zobraziť súhrn témy
Vennove diagramy  
Zobraziť súhrn témy
Logika
Logika: pojmy  
Zobraziť súhrn témy
Kombinatorika
Kombinačné čísla  
Zobraziť súhrn témy


Krok po kroku

Doplňovanie jednotlivých krokov v rozsiahlejšom postupe.


Diskrétna matematika
Logika
Úpravy logických výrazov  
Zobraziť súhrn témy


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Diskrétna matematika
Kombinatorika
Kombinačné čísla  
Zobraziť súhrn témy
Pravdepodobnosť
Základná pravdepodobnosť javu
Opakované pokusy a zložené javy
Pravdepodobnosť: mix
Pravdepodobnosť: kocky
Popisná štatistika
Priemer a medián  
Zobraziť súhrn témy
Vlastnosti aritmetického priemeru


Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.


Diskrétna matematika
Množiny
Množiny: mix
Slovné úlohy na množiny
Kombinatorika
Permutácie, kombinácie, variácie  
Zobraziť súhrn témy
Kombinatorika: mix
Kombinatorická číselná rozcvička
Pravdepodobnosť
Pravdepodobnosť: mix


Porozumenie

Čítanie textov, odpovedanie na otázky testujúce porozumenie textu.


Obrázkové dôkazy

Matematická indukciaNAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia