Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Diskrétna matematika
Množiny
Množiny množín, potenčná množina   
Pravdepodobnosť
Pravdepodobnosť: pojmy a značenie   
Základná pravdepodobnosť javu
Opakované pokusy a zložené javy
Popisná štatistika
Korelačný koeficient   
Typy štatistických dát   
Popisná štatistika: základné pojmy
Popisná štatistika: základné pojmy


Počítanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Diskrétna matematika
Kombinatorika
Kombinačné čísla   
Pravdepodobnosť
Základná pravdepodobnosť javu
Opakované pokusy a zložené javy
Pravdepodobnosť: mix
Pravdepodobnosť: kocky


Slovné úlohy

Klasické precvičovanie slovných úloh s pestrou ponukou zadaní a vysvetľujúcimi textami.


Diskrétna matematika
Kombinatorika
Kombinatorika: mix
Kombinatorická číselná rozcvička
Pravdepodobnosť
Pravdepodobnosť: mix


NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia