Krok po kroku – 9. trieda (9. ročník)

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.

Filter podľa ročníka

Geometria

Obsah a obvod
Obsah
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah sivej oblasti
Objem a povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice
Rovnice so zátvorkami  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice s neznámou v menovateli  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice so zlomkami  
Zobraziť súhrn témy
Pokročilé rovnice
Rovnice s lomenými výrazmi  
Zobraziť súhrn témy
Dve rovnice o dvoch neznámych  
Zobraziť súhrn témy
Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia
Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia
Úlohy s rovnicami
Úlohy o zmesiach  
Zobraziť súhrn témy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia