Presúvanie – 6. trieda (6. ročník)

Presúvate kartičky na správne miesta na obrázku. Cvičenie má jednoduché ovládanie a pritom ponúka množstvo zaujímavých úloh, pri ktorých je často potrebné premýšľať trochu netradičným spôsobom.

Filter podľa ročníka


Aritmetika

Čísla
Rímske číslice  
Zobraziť vysvetlenie témy
Rímske rovnice
Sčítanie a odčítanie
Sčítanie, odčítanie a myslenie
Číselné ovály
Obrázkové rovnice (sčítanie a odčítanie)
Násobenie a delenie
Písomné násobenie pod sebou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Písomné delenie dvojciferným činiteľom
Násobenie, delenie a myslenie
Pavučiny s násobením
Počítanie: kombinácie operácií
Počítanie a logické myslenie
Nákladiaky
Obrázkové rovnice
Číselné krížovky
Doplň operáciu
Magické štvorce

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zlomky na číselnej osi  
Zobraziť vysvetlenie témy
Porovnávanie zlomkov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Krátenie zlomkov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Násobenie a delenie zlomkov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Percentá
Percentá: určovanie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Desatinné čísla
Porovnávanie desatinných čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Porovnávanie desatinných čísel (vrátane záporných)
Desatinné čísla na číselnej osi  
Zobraziť vysvetlenie témy

Geometria

Priestorová predstavivosť
Sieť kocky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod na mriežke: mix
Obsah (na mriežke)
Obsah na mriežke: mix
Operácie a vlastnosti v rovine
Osová súmernosť  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zhodnosť
Zhodnosť na mriežke

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Jednotky hmotnosti  
Zobraziť vysvetlenie témy
Jednotky obsahu  
Zobraziť vysvetlenie témy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia