Rozhodovačka – 7. ročník

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Približné počítanie | stredné

Vybraný ročník: 7. ročník (úzky výber)

Aritmetika

Počítanie: kombinácie operácií
Zápis číselných výrazov
Celé čísla
Počítanie so zápornými číslami   
Celé čísla: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky na číselnej osi   
Porovnávanie zlomkov
Krátenie zlomkov   
Zmiešané čísla
Sčítanie a odčítanie zlomkov   
Násobenie a delenie zlomkov
Percentá
Počítanie s percentami   
Približné počítanie s percentami
Zlomky a percentá
Percentá: mix
Desatinné čísla
Porovnávanie desatinných čísel   
Zaokrúhľovanie desatinných čísel
Zlomky a desatinné čísla   
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Drôtik v priehľadnej kocke
Geometrické pojmy
Pojmy súvisiace s trojuholníkom   
Pojmy súvisiace s trojuholníkom
Obsah, obvod
Obsah: trojuholníky, štvoruholníky
Obvod: trojuholníky, štvoruholníky
Uhly
Uhly v trojuholníku
Uhly v štvoruholníku
Operácie a vlastnosti v rovine
Stredová súmernosť   
Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Rovnice
Zápis zadaní pomocou rovnice
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: základy   
Priama a nepriama úmernosť   

Funkcie

Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky   
Prevody jednotiek dĺžky
Jednotky hmotnosti   
Prevody jednotiek hmotnosti
Jednotky obsahu   
Jednotky obsahu: zo života
Jednotky objemu   

Ukážky

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Zlomky a desatinné čísla

Pojmy súvisiace s kružnicou

Čo vyznačuje zelená farba na obrázku?

kružnicukruh
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia