Rozhodovačka – 7. ročník

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Vybraný ročník: 7. ročník (úzky výber)

Aritmetika

Počítanie: kombinácie operácií
Zápis číselných výrazov
Celé čísla
Počítanie so zápornými číslami   
Výrazy s absolútnou hodnotou   
Celé čísla: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky na číselnej osi   
Porovnávanie zlomkov   
Krátenie zlomkov   
Zmiešané čísla   
Sčítanie a odčítanie zlomkov   
Násobenie a delenie zlomkov   
Percentá
Počítanie s percentami   
Približné počítanie s percentami
Zlomky a percentá   
Percentá: mix
Desatinné čísla
Zaokrúhľovanie desatinných čísel   
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel   
Zlomky a desatinné čísla   

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Drôtik v priehľadnej kocke
Geometrické pojmy
Pojmy súvisiace s trojuholníkom   
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   
Trojuholník: mix
Obsah a obvod
Obsah (na mriežke)
Obsah trojuholníka (na mriežke)
Dĺžka a obvod
Obvod: mix   
Obsah
Obsah trojúholníka
Obsah: mix   
Obsah na mriežke: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranola
Objem
Objem kocky a kvádra
Uhly
Uhly v trojuholníku   
Uhly v štvoruholníku   
Operácie a vlastnosti v rovine
Stredová súmernosť   
Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Zápis pomocou výrazu
Zápis výrazov s premennými
Zápis zadania pomocou výrazov
Rovnice
Zápis zadaní pomocou rovnice
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: základy   
Pomery: zmena a rozdelenie čísla   
Pomery: výpočty   
Priama a nepriama úmernosť   
Trojčlenka   

Funkcie

Grafy funkcií
Súradnice bodov v rovine   

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky dĺžky   
Prevody jednotiek dĺžky
Jednotky hmotnosti   
Prevody jednotiek hmotnosti

Finančná gramotnosť

Počítanie s peniazmi
Prevody mien
Finančné pojmy a princípy
Základné finančné pojmy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia