Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Počítanie a logické myslenie

Slovné úlohy na výpočet veku

Slovné úlohy: ťažké

Aritmetika: Celé čísla

Výrazy s absolútnou hodnotou

Výrazy s absolútnou hodnotou

Počítanie: stredné

Celé čísla: mix

Celé čísla: mix

Počítanie: stredné

Aritmetika: Deliteľnosť

Deliteľnosť

Krížovka deliteľnosti

Presúvanie: ťažké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Presúvanie: ťažké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: mix

Percentá: mix

Slovné úlohy: ťažké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Pexeso: ťažké

Delenie desatinných čísel

Počítanie: ťažké

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: ťažké

Desetinné čísla: mix

Desetinné čísla: mix

Počítanie: stredné

Geometria: Priestorová predstavivosť

Rezy kocky

Rezy kocky

Rozhodovačka: ľahké

Geometria: Geometrické pojmy

Geometria: Geometrické konštrukcie

Konstrukčné úlohy: štvoruholníky

Ťažšie štvoruholníky

Mriežkovaná: ľahké
0/7

Jednotky, miery: Jednotky

Jednotky obsahu

Jednotky obsahu

Počítanie: ťažké

Jednotky objemu

Jednotky objemu

Počítanie: ťažké

Diskrétna matematika: Množiny

Prienik, zjednotenie

Prienik, zjednotenie

Rozhodovačka: stredné

Vennove diagramy

Vennove diagramy

Rozhodovačka: stredné

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Vzťahy grafov a tabuliek

Vzťahy grafov a tabuliek

Rozhodovačka: ťažké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia