Matematika: 9. trieda (9. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Počítanie a logické myslenie

Aritmetika: Celé čísla

Výrazy s absolútnou hodnotou

Celé čísla: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Porovnávanie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Desetinné čísla: mix

Geometria: Priestorová predstavivosť

Rezy kocky

Geometria: Objem a povrch

Povrch ihlanu

Povrch hranatých telies

Povrch kužeľa

Povrch gule

Povrch okrúhlych telies

Objem ihlanu

Objem hranatých telies

Objem kužeľa

Objem gule

Objem okrúhlych telies

Objem, povrch: mix

Elementárna algebra: Úmernosti

Priama a nepriama úmernosť

Jednotky, miery: Jednotky

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Diskrétna matematika: Množiny

Prienik, zjednotenie

Vennove diagramy

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Vzťahy grafov a tabuliek

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia