Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Počítanie a logické myslenie

Aritmetika: Celé čísla

Výrazy s absolútnou hodnotou

Celé čísla: mix

Aritmetika: Deliteľnosť

Deliteľnosť

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Porovnávanie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Desetinné čísla: mix

Geometria: Priestorová predstavivosť

Rezy kocky

Geometria: Objem a povrch

Povrch ihlanu

Povrch hranatých telies

Povrch kužeľa

Povrch gule

Povrch okrúhlych telies

Objem ihlanu

Objem hranatých telies

Objem kužeľa

Objem gule

Objem okrúhlych telies

Objem, povrch: mix

Geometria: Analytická geometrie

Souřadnice bodů v rovině

Souřadnice bodů v prostoru

Vzájomná poloha úsečiek v rovine

Stred úsečky v rovine

Jednotky, miery: Jednotky

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Diskrétna matematika: Množiny

Prienik, zjednotenie

Vennove diagramy

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Vzťahy grafov a tabuliek

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia