Krok po kroku – 6. trieda (6. ročník)

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.

Filter podľa ročníka

Aritmetika

Násobenie a delenie
Viacciferné násobenie
Viacciferné delenie
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky  
Zobraziť súhrn témy
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ  
Zobraziť súhrn témy
Najmenší spoločný násobok  
Zobraziť súhrn témy

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Krátenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Sčítanie a odčítanie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Násobenie a delenie zlomkov  
Zobraziť súhrn témy
Desatinné čísla
Zlomky a desatinné čísla  
Zobraziť súhrn témy
Prevod desatinného čísla na zlomok

Geometria

Uhly
Uhly v trojuholníku  
Zobraziť súhrn témy
Geometrické konštrukcie
Konstrukčné úlohy prierezovo  
Zobraziť súhrn témy

Elementárna algebra

Úmernosti
Priama a nepriama úmernosť  
Zobraziť súhrn témy
Pomery
Pomery: výpočty  
Zobraziť súhrn témy
Pomery: mierka mapy  
Zobraziť súhrn témy
Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Úlohy s rovnicami
Myslím si číslo  
Zobraziť súhrn témy
Myslím si číslo (po krokoch)

Jednotky, miery

Čas
Jednotky času  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky
Jednotky dĺžky  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky hmotnosti  
Zobraziť súhrn témy
Jednotky objemu  
Zobraziť súhrn témy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia