Počítanie – 6. ročník

Klasické cvičenie na precvičenie počítania každého druhu – dostanete zadanie príkladu a máte za úlohu zapísať písomne odpoveď (číslo). Ponúkame 4 000 príkladov, od 1 + 1 až po logaritmy. Ak nechcete písať odpoveď na klávesnicu, skúste cvičenie Rozhodovačka, v ktorom vyberáte jednu z dvoch odpovedí.

Vybraný ročník: 6. ročník (široký výber)

Aritmetika

Čísla
Veľké čísla slovom
Zaokrúhlovanie na desiatky a stovky   
Zaokrúhlovanie veľkých čisel
Čísla: mix
Viacciferné sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie nad 100
Sčítanie pod sebou   
Odčítanie pod sebou   
Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix
Doplňovanie radov: sčítanie a odčítanie
Násobenie a delenie
Malá násobilka   
Tabuľka malej násobilky
Viacciferné násobenie
Jednociferné delenie   
Delenie so zvyškom   
Viacciferné delenie
Násobenie a delenie: mix
Počítanie: kombinácie operácií
Sčítanie a odčítanie so zátvorkami
Poradie operácií, zátvorky   
Počítanie a logické myslenie
Počítanie s nápadom
Doplňovanie radov: počítanie
Kombinácie operácií: mix
Celé čísla
Číselná os: celé čísla   
Počítanie so zápornými číslami   
Výrazy s absolútnou hodnotou   
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ   
Najmenší spoločný násobok   
Delitelnosť: mix
Číselné sústavy
Rímske číslice   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Určovanie zlomkov   
Zlomky na číselnej osi   
Krátenie zlomkov   
Zmiešané čísla   
Sčítanie a odčítanie zlomkov   
Sčítanie zlomkov s obrázkami
Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem
Násobenie a delenie zlomkov   
Výpočty so zlomkami
Zlomky: mix
Percentá
Počítanie s percentami   
Zlomky a percentá   
Desatinné čísla
Zaokrúhľovanie desatinných čísel   
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel   
Násobenie a delenie desatinných čísel   
Delenie desatinných čísel   
Zlomky a desatinné čísla   
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Počet kociek
Počty vrcholov, strán, hrán   
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod štvorca a obdĺžnika (na mriežke)
Obvod trojuholníka (na mriežke)
Obvod na mriežke: mix
Obvod na mriežke: štvorec, obdĺžnik, trojuholník
Obsah (na mriežke)
Obsah štvorca a obdĺžnika (na mriežke)
Obsah trojuholníka (na mriežke)
Obsah na mriežke: mix
Dĺžka a obvod
Obvod trojuholníka
Obvod štvorca a obdĺžnika
Obvod: mix   
Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník
Obsah
Obsah trojúholníka
Obsah štvorca a obdĺžnika
Obsah: mix   
Obsah: čtverec, obdélník
Obsah: trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
Obsah, obvod: mix
Objem a povrch
Objem
Objem kocky a kvádra
Uhly
Uhly v trojuholníku   
Uhly v štvoruholníku   
Uhly: mix

Elementárna algebra

Rovnice
Jednokrokové rovnice   
Základná rovnica s jednou neznámou   
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: zmena a rozdelenie čísla   
Pomery: výpočty   
Pomery: mierka mapy   

Jednotky, miery

Čas
Hodiny: určovanie času   
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky dĺžky   
Jednotky hmotnosti   
Jednotky obsahu   
Jednotky objemu   
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia