Rozhodovačka – 1. stredná škola

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Približné počítanie | stredné

Vybraný ročník: 1. stredná škola (úzky výber)

Aritmetika

Mocniny, odmocniny, logaritmy
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Mocniny a odmocniny: mix
Číselné sústavy
Binárne čísla   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky, mocniny, odmocniny   
Zlomky: mix
Desatinné čísla
Desetinné čísla: mix

Geometria

Priestorová predstavivosť
Siete kocky   
Siete kocky
Rezy telies
Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: vzorce, princípy
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie   

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Výrazy a ich úpravy: mix

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Vlastnosti funkcií   
Vlastnosti funkcií: mix
Grafy funkcií
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy funkcií: mix
Lineárne funkcie
Lineárne funkcie: mix
Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie: mix

Diskrétna matematika

Množiny
Množiny: pojmy   
Zápis množín   
Prienik, zjednotenie   
Vennove diagramy   
Množiny: mix
Logika
Logické výroky
Logika: pojmy   
Vyhodnocovanie logických výrazov   
Logika: mix
Popisná štatistika
Priemer a medián   
Absolútna a relatívna početnosť   
Priemer, medián a modus (použitie)   

Ukážky

Lineárne funkcie: mix

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Logika: mix

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia