Rozhodovačka – 2. stredná škola

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Poradie operácií, zátvorky | stredné

Vybraný ročník: 2. stredná škola (úzky výber)

Aritmetika

Logaritmus
Logaritmus: výpočet   

Geometria

Objem, povrch
Objem, povrch: mix
Objem, povrch: guľa, valec, kužeľ
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie   
Operácie a vlastnosti v rovine
Podobnosť
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: aplikácie v 3D

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Úpravy výrazov: vnorené mocniny
Rozklad na súčin
Lomené výrazy   
Úpravy lomených výrazov
Podmienky lomených výrazov

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií
Základné typy funkcií   
Základné typy funkcií
Vlastnosti funkcií   
Vlastnosti funkcií
Grafy funkcií
Grafy kvadratických funkcí   
Graf lineárnej nerovnice
Lineárne funkcie
Vlastnosti lineárnej funkcie   
Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník   
Hodnoty goniometrických funkcií   
Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce   

Diskrétna matematika

Množiny
Vlastnosti množín a množinových operácií   
Logika
Vyhodnocovanie logických výrazov   
Úpravy logických výrazov   
Popisná štatistika
Absolútna a relatívna početnosť   

Ukážky

Rozklad na súčin

Vlastnosti množín a množinových operácií

Pre každú množinu platí .

ánonie

Podmienky lomených výrazov

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia