Krok po kroku – 7. ročník

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.

Vybraný ročník: 7. ročník (široký výber)

Aritmetika

Násobenie a delenie
Viacciferné delenie
Počítanie: kombinácie operácií
Poradie operácií, zátvorky   
Deliteľnosť
Najväčší spoločný deliteľ   
Najmenší spoločný násobok   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Krátenie zlomkov   
Sčítanie a odčítanie zlomkov   
Násobenie a delenie zlomkov   
Percentá
Počítanie s percentami   
Desatinné čísla
Zlomky a desatinné čísla   
Prevod desatinného čísla na zlomok

Geometria

Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: slovné úlohy po krokoch
Obsah a obvod
Obsah
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah sivej oblasti
Uhly
Uhly v trojuholníku   
Geometrické konštrukcie
Konštrukčné úlohy: trojuholníky   
Konstrukčné úlohy prierezovo   

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov   
Úpravy výrazov s jednou neznámou   
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Rozklad na súčin
Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou   
Rovnice so zátvorkami   
Rovnice so zlomkami   
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: výpočty   
Pomery: mierka mapy   
Priama a nepriama úmernosť   
Myslím si číslo   
Myslím si číslo (po krokoch)
Úlohy s rovnicami: mix
Všeobecné slovné úlohy s rovnicami

Jednotky, miery

Čas
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky dĺžky   
Jednotky hmotnosti   
Jednotky objemu   
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia