Rozhodovačka – 8. trieda (8. ročník)

Rýchle cvičenie na precvičenie počítania – dostanete príklad a vyberáte jednu z dvoch odpovedí (nič nie je potrebné písať na klávesnici). Ponúkame cez 10 tisíc zadaní, od 1+1 až po logaritmy. Ak nechcete len vyberať z možností, ale sami písať odpoveď, skúste cvičenie Počítanie.

Filter podľa ročníka


Aritmetika

Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  
Zobraziť vysvetlenie témy
Odmocniny  
Zobraziť vysvetlenie témy
Výrazy s mocninami a odmocninami  
Zobraziť vysvetlenie témy
Mocniny a odmocniny: mix

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky
Zlomky: mix
Desatinné čísla
Delenie desatinných čísel  
Zobraziť vysvetlenie témy
Zlomky a desatinné čísla  
Zobraziť vysvetlenie témy

Geometria

Priestorová predstavivosť
Priestorová predstavivosť: 3D objekty
Drôtik v priehľadnom objekte
Nárys, pôdorys, bokorys  
Zobraziť vysvetlenie témy
Nárys a pôdorys
Sieť kocky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Siete telies  
Zobraziť vysvetlenie témy
Priestorová predstavivosť: mix
Priestorová predstavivosť: mix
Geometrické pojmy
Pojmy súvisiace s uhlami  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pojmy: dvojice uhlov
Pojmy súvisiace s kružnicou  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pojmy súvisiace s kružnicou
Rovinné útvary
Kruh a kružnica
Vzájomná poloha dvoch kružníc
Obsah a obvod
Dĺžka a obvod (na mriežke)
Obvod kruhu, dĺžka kružnice (na mriežke)
Obsah (na mriežke)
Obsah rovnobežníka (na mriežke)
Obsah lichobežníka (na mriežke)
Obsah kruhu (na mriežke)
Obsah kruhového výseku (na mriežke)
Dĺžka a obvod
Obvod rovnobežníka
Obvod lichobežníka
Obvod kruhu, dĺžka kružnice
Obvod: mix  
Zobraziť vysvetlenie témy
Obvod: rovnobežník, lichobežník, všeobecný štvoruholník
Obsah
Obsah rovnobežníka
Obsah lichobežníka
Obsah kruhu  
Zobraziť vysvetlenie témy
Obsah kruhového výseku  
Zobraziť vysvetlenie témy
Obsah: mix  
Zobraziť vysvetlenie témy
Obsah: trojuholník, rovnobežník, lichobežník
Obsah, obvod: mix
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranatých telies  
Zobraziť vysvetlenie témy
Povrch valca
Objem
Objem hranola
Objem hranatých telies  
Zobraziť vysvetlenie témy
Objem valca
Uhly
Uhly v štvoruholníku  
Zobraziť vysvetlenie témy
Uhly a mnohouholníky  
Zobraziť vysvetlenie témy
Uhly a kružnice  
Zobraziť vysvetlenie témy
Geometrické konštrukcie
Geometrické konštrukcie: značenie  
Zobraziť vysvetlenie témy
Geometrické konštrukcie: označenie
Polpriamky a polroviny  
Zobraziť vysvetlenie témy
Operácie a vlastnosti v rovine
Zhodnosť
Určenie zobrazení v rovine
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine

Elementárna algebra

Pomery
Pomery: zmena a rozdelenie čísla  
Zobraziť vysvetlenie témy
Pomery: výpočty  
Zobraziť vysvetlenie témy
Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov  
Zobraziť vysvetlenie témy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť vysvetlenie témy

Jednotky, miery

Jednotky
Jednotky: mix

Diskrétna matematika

Logika
Logické výroky
Morská logika
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia