Aritmetika: Čísla

Porovnávanie čísel do 100

Tabuľka nerovností

Presúvanie: ťažké

Aritmetika: Násobenie a delenie

Viacciferné násobenie

Viacciferné násobenie

Počítanie: ťažké

Písomné násobenie pod sebou

Písomné násobenie pod sebou

Presúvanie: stredné

Viacciferné delenie

Viacciferné delenie

Pexeso: stredné

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Presúvanie: stredné

Násobenie, delenie a myslenie

Pavučiny s násobením

Presúvanie: ťažké

Násobenie a delenie: mix

Násobenie a delenie: mix

Rozhodovačka: stredné

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Určovanie zlomkov

Určovanie zlomkov

Presúvanie: ťažké

Zlomky na číselnej osi

Zlomky na číselnej osi

Počítanie: stredné

Zlomky na číselnej osi

Rozhodovačka: ťažké

Zlomky na číselnej osi

Rozhodovačka: stredné

Zlomky na číselnej osi

Pexeso: stredné

Zlomky na číselnej osi

Presúvanie: ľahké

Zlomky na číselnej osi

Presúvanie: stredné

Zlomky na číselnej osi

Presúvanie: ťažké

Zlomky na číselnej osi

Roboti: ľahké
0

Porovnávanie zlomkov

Porovnávanie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Porovnávanie zlomkov

Presúvanie: stredné

Porovnávanie zlomkov

Rozhodovačka: ťažké

Porovnávanie zlomkov

Presúvanie: ťažké

Porovnávanie zlomkov

Roboti: ľahké
0

Krátenie zlomkov

Krátenie zlomkov

Počítanie: stredné

Krátenie zlomkov

Krok po kroku: stredné

Krátenie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Krátenie zlomkov

Pexeso: ľahké

Krátenie zlomkov

Presúvanie: stredné

Krátenie zlomkov

Pexeso: stredné

Krátenie zlomkov

Presúvanie: ťažké

Zmiešané čísla

Zmiešané čísla

Pexeso: stredné

Zmiešané čísla

Počítanie: stredné

Zmiešané čísla

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Pexeso: stredné

Zlomky: sčítanie obrázkami

Pexeso: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov s obrázkami

Krok po kroku: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Počítanie: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Krok po kroku: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Presúvanie: ľahké

Sčítanie zlomkov s obrázkami

Počítanie: stredné

Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem

Počítanie: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Rozhodovačka: ťažké

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Presúvanie: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Presúvanie: ťažké

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Roboti: ľahké
0

Násobenie a delenie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Krok po kroku: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Pexeso: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Počítanie: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Presúvanie: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Presúvanie: ťažké

Výpočty so zlomkami

Výpočty so zlomkami

Počítanie: ťažké

Výpočty so zlomkami

Krok po kroku: stredné

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: ťažké

Zlomky: mix

Zlomky: mix

Počítanie: stredné

Zlomky: mix

Rozhodovačka: ľahké

Zlomky: mix

Slovné úlohy: ľahké

Zlomky: mix

Slovné úlohy: stredné

Zlomky: mix

Rozhodovačka: stredné

Zlomky: mix

Rozhodovačka: ťažké

Zlomky: mix

Slovné úlohy: ťažké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Desatinné čísla slovom

Pexeso: ťažké

Porovnávanie desatinných čísel

Porovnávanie desatinných čísel

Presúvanie: stredné

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka: ťažké

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Počítanie: ťažké

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Rozhodovačka: ťažké

Desatinné čísla na číselnej osi

Desatinné čísla na číselnej osi

Presúvanie: stredné

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Pexeso: ťažké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Rozhodovačka: ťažké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Počítanie: stredné

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Počítanie: ťažké

Násobenie a delenie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Počítanie: stredné

Násobenie a delenie desatinných čísel

Počítanie: ťažké

Násobenie a delenie desatinných čísel

Pexeso: stredné

Násobenie a delenie desatinných čísel

Pexeso: ťažké

Delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Delenie desatinných čísel

Pexeso: ťažké

Delenie desatinných čísel

Počítanie: stredné

Delenie desatinných čísel

Počítanie: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Zlomky a desatinné čísla

Pexeso: stredné

Zlomky a desatinné čísla

Krok po kroku: stredné

Prevod desatinného čísla na zlomok

Krok po kroku: stredné

Zlomky a desatinné čísla

Rozhodovačka: stredné

Zlomky a desatinné čísla

Presúvanie: stredné

Zlomky a desatinné čísla

Presúvanie: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Rozhodovačka: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Počítanie: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Pexeso: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Počítanie: stredné

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: ťažké

Desetinné čísla: mix

Desetinné čísla: mix

Slovné úlohy: stredné

Desetinné čísla: mix

Rozhodovačka: stredné

Desetinné čísla: mix

Počítanie: stredné

Desetinné čísla: mix

Rozhodovačka: ťažké

Desetinné čísla: mix

Počítanie: ťažké

Geometria: Rovinné útvary

Trojuholník

Trojuholník

Rozhodovačka: ľahké

Kruh, kružnica

Kruh, kružnica

Rozhodovačka: ľahké

Geometria: Obsah, obvod

Obsah (na mriežke)

Obsah (na mriežke)

Presúvanie: stredné

Obsah, obvod

Mriežkovaná: ľahké
0/11

Obvod (na mriezke)

Obvod (na mriezke)

Presúvanie: stredné

Obvod

Mriežkovaná: ľahké
0/5

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Počítanie: stredné

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka: ľahké

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Presúvanie: ľahké

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka: stredné

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Presúvanie: stredné

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Počítanie: stredné

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Presúvanie: stredné

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka: ľahké

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka: stredné

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Počítanie: stredné

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Počítanie: ťažké

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Rozhodovačka: stredné

Obsah kruhu

Presúvanie: stredné

Obsah kruhu

Presúvanie: ťažké

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Rozhodovačka: ťažké

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah šedej oblasti

Krok po kroku: stredné

Obsah šedej oblasti

Krok po kroku: ťažké

Obsah: kombinácie útvarov

Počítanie: stredné

Obsah šedej oblasti

Rozhodovačka: stredné

Obsah, obvod: mix

Obsah, obvod: mix

Slovné úlohy: stredné

Obsah, obvod: mix

Slovné úlohy: ťažké

Obsah, obvod: kombinované otázky

Počítanie: ťažké

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka: stredné

Obsah, obvod: mix

Počítanie: ľahké

Obsah, obvod: mix

Počítanie: stredné

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka: ľahké

Obsah, obvod: vzorce, princípy

Rozhodovačka: stredné

Obsah, obvod: vzorce, princípy

Rozhodovačka: ťažké

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: označenie

Rozhodovačka: stredné

Geometrické konštrukcie: značenie

Rozhodovačka: ťažké

Polpriamky a polroviny

Polpriamky a polroviny

Rozhodovačka: stredné

Rovnobežky a kolmice

Rovnobežky a kolmice

Mriežkovaná: ľahké
0/9

Kolmice

Mriežkovaná: ľahké
0/9

Ťažšie rovnobežky

Mriežkovaná: ľahké
0/6

Konstrukčné úlohy: trojuholníky

Konstrukčné úlohy: trojuholníky

Rozhodovačka: stredné

Konstrukčné úlohy: trojuholníky

Krok po kroku: ľahké

Konstrukčné úlohy: trojuholníky

Krok po kroku: stredné

Konstrukčné úlohy: trojuholníky

Krok po kroku: ťažké

Trojuholníky

Mriežkovaná: ľahké
0/10

Konštrukcie trojuholníkov: rovnoramenné a rovnostranné trojuholníky

Konštrukcie trojuholníkov: rovnoramenné a rovnostranné trojuholníky

Krok po kroku: ľahké

Konštrukcie trojuholníkov: rovnoramenné a rovnostranné trojuholníky

Krok po kroku: stredné

Konštrukcie trojuholníkov: ťažnice, výšky, vpísané a opísané kružnice

Konštrukcie trojuholníkov: ťažnice, výšky, vpísané a opísané kružnice

Krok po kroku: stredné

Kontšrukcie trojuholníkov: vety sss, sus, usu, Ssu

Kontšrukcie trojuholníkov: vety sss, sus, usu, Ssu

Krok po kroku: ľahké

Kontšrukcie trojuholníkov: vety sss, sus, usu, Ssu

Krok po kroku: stredné

Konstrukčné úlohy: štvoruholníky

Konstrukčné úlohy: štvoruholníky

Krok po kroku: ľahké

Konstrukčné úlohy: štvoruholníky

Krok po kroku: stredné

Konstrukčné úlohy: štvoruholníky

Krok po kroku: ťažké

Štvoruholníky

Mriežkovaná: ľahké
0/9

Ťažšie štvoruholníky

Mriežkovaná: ľahké
0/7

Konstrukčné úlohy prierezovo

Konstrukčné úlohy prierezovo

Krok po kroku: ľahké

Konstrukčné úlohy prierezovo

Krok po kroku: stredné

Konstrukčné úlohy prierezovo

Krok po kroku: ťažké

Geometrické konštrukcie: mix

Mriežkovaná: rozcvička

Mriežkovaná: ľahké
0/7

Vzdialenosti

Mriežkovaná: ľahké
0/9

Ťažisko

Mriežkovaná: ľahké
0/8

Geometria: Analytická geometria

Body

Body

Rozhodovačka: ľahké

Elementárna algebra: Výrazy a ich úpravy

Delenie mnohočlena mnohočlenom

Delenie mnohočlena jednočlenom

Krok po kroku: stredné

Dosadzovanie do výrazov

Dosadzovanie do výrazov

Krok po kroku: ľahké

Dosadzovanie do výrazov

Krok po kroku: stredné

Dosadzovanie do výrazov

Rozhodovačka: stredné

Dosadzovanie do výrazov

Počítanie: stredné

Dosadzovanie do výrazov

Počítanie: ťažké

Zápis pomocou výrazu

Zápis výrazov s premennými

Rozhodovačka: stredné

Zápis výrazov s premennými

Rozhodovačka: ťažké

Zápis zadania pomocou výrazov

Rozhodovačka: stredné

Zápis zadaní pomocou výrazu

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Presúvanie: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Počítanie: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Počítanie: ťažké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Krok po kroku: ľahké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Rozhodovačka: ľahké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Krok po kroku: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Pexeso: ľahké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Pexeso: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Krok po kroku: ťažké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Rozhodovačka: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Počítanie: stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Počítanie: ťažké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Rozhodovačka: stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Krok po kroku: stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Pexeso: ľahké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Pexeso: stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Krok po kroku: ťažké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov: vnorené mocniny

Rozhodovačka: ťažké

Rozklad na súčin

Krok po kroku: stredné

Rozklad na súčin

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov so zlomkami

Úpravy výrazov so zlomkami

Rozhodovačka: stredné

Lomené výrazy

Zjednodušovanie lomených výrazov

Počítanie: stredné

Výrazy a ich úpravy: mix

Zjednodušovanie výrazov: mix

Počítanie: stredné

Elementárna algebra: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítanie: ľahké

Základná rovnica s jednou neznámou

Základná rovnica s jednou neznámou

Pexeso: ľahké

Základná rovnica s jednou neznámou

Pexeso: stredné

Základná rovnica s jednou neznámou

Pexeso: ťažké

Základná rovnica s jednou neznámou

Krok po kroku: ľahké

Základná rovnica s jednou neznámou

Počítanie: ľahké

Základná rovnica s jednou neznámou

Krok po kroku: stredné

Základná rovnica s jednou neznámou

Počítanie: stredné

Základná rovnica s jednou neznámou

Počítanie: ťažké

Základná rovnica s jednou neznámou

Krok po kroku: ťažké

Rovnice so zátvorkami

Rovnice so zátvorkami

Počítanie: stredné

Rovnice so zátvorkami

Krok po kroku: stredné

Rovnice so zátvorkami

Krok po kroku: ťažké

Rovnice so zátvorkami

Počítanie: ťažké

Rovnice s neznámou v menovateli

Rovnice s neznámou v menovateli

Počítanie: stredné

Rovnice s neznámou v menovateli

Krok po kroku: stredné

Rovnice so zlomkami

Rovnice so zlomkami

Počítanie: stredné

Rovnice so zlomkami

Počítanie: ťažké

Rovnice so zlomkami

Krok po kroku: ľahké

Rovnice so zlomkami

Krok po kroku: stredné

Rovnice so zlomkami

Krok po kroku: ťažké

Rovnice s desatinnými číslami

Rovnice s desatinnými číslami

Počítanie: ťažké

Rovnice s lomenými výrazmi

Rovnice s lomenými výrazmi

Krok po kroku: ľahké

Rovnice s lomenými výrazmi

Krok po kroku: stredné

Rovnice s lomenými výrazmi

Krok po kroku: ťažké

Zápis zadaní pomocou rovnice

Zápis zadaní pomocou rovnice

Rozhodovačka: stredné

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Počítanie: stredné

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Počítanie: ťažké

Sústava 2 lineárnych rovníc

Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia

Krok po kroku: stredné

Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia

Krok po kroku: ťažké

Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia

Krok po kroku: stredné

Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia

Krok po kroku: ťažké

Rovnice: mix

Rovnice: mix

Počítanie: stredné

Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami

Pomery: základy

Pomery: základy

Presúvanie: ľahké

Pomery: základy

Presúvanie: stredné

Pomery: základy

Rozhodovačka: ľahké

Pomery: základy

Rozhodovačka: stredné

Pomery: základy

Rozhodovačka: ťažké

Pomery: zmena a rozdelenie čísla

Pomery: zmena a rozdelenie čísla

Počítanie: stredné

Pomery: zmena a rozdelenie čísla

Rozhodovačka: stredné

Pomery: zmena a rozdelenie čísla

Rozhodovačka: ťažké

Pomery: zmena a rozdelenie čísla

Krok po kroku: stredné

Pomery: výpočty

Pomery: výpočty

Počítanie: stredné

Pomery: výpočty

Krok po kroku: stredné

Pomery: výpočty

Slovné úlohy: stredné

Pomery: výpočty

Rozhodovačka: stredné

Pomery: výpočty

Rozhodovačka: ťažké

Pomery: mierka mapy

Pomery: mierka mapy

Počítanie: stredné

Pomery: mierka mapy

Krok po kroku: stredné

Pomery: mierka mapy

Počítanie: ťažké

Priama a nepriama úmernosť

Priama a nepriama úmernosť

Krok po kroku: stredné

Priama a nepriama úmernosť

Rozhodovačka: stredné

Priama a nepriama úmera

Slovné úlohy: stredné

Priama a nepriama úmera

Slovné úlohy: ťažké

Trojčlenka

Trojčlenka

Rozhodovačka: stredné

Myslím si číslo

Myslím si číslo (po krokoch)

Krok po kroku: stredné

Myslím si číslo

Slovné úlohy: stredné

Myslím si číslo

Slovné úlohy: ťažké

Úlohy o zmesiach

Slovné úlohy o zmesiach (po krokoch)

Krok po kroku: stredné

Slovné úlohy o zmesiach

Slovné úlohy: ťažké

Spoločná práca

Spoločná práca

Slovné úlohy: stredné

Úlohy s pohybom

Slovné úlohy s pohybom

Slovné úlohy: stredné

Úlohy s rovnicami: mix

Všebecné slovné úlohy s rovnicami

Slovné úlohy: stredné

Všeobecné slovné úlohy s rovnicami

Krok po kroku: ľahké

Všeobecné slovné úlohy s rovnicami

Krok po kroku: stredné

Všeobecné slovné úlohy s rovnicami

Krok po kroku: ťažké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia