Presúvanie – 4. stredná škola

Presúvate kartičky na správne miesta na obrázku. Cvičenie má jednoduché ovládanie a pritom ponúka množstvo zaujímavých úloh, pri ktorých je často potrebné premýšľať trochu netradičným spôsobom.

Vybraný ročník: 4. stredná škola (široký výber)

Aritmetika

Počítanie: kombinácie operácií
Počítanie a logické myslenie
Číselné krížovky
Doplň operáciu
Deliteľnosť
Deliteľnosť   
Krížovka deliteľnosti
Deliteľnosť a Vennov diagram

Geometria

Priestorová predstavivosť
Sieť kocky   
Obsah a obvod
Obsah
Obsah kruhu   
Objem a povrch
Objem
Objem okrúhlych telies   
Uhly
Uhly a kružnice   
Analytická geometria
Body
Vzdialenosť bodov v priestore
Úsečky
Dĺžka úsečky v rovine
Vektory
Súradnice vektorov
Veľkosť vektorov
Veľkosť vektora v rovine
Priamky
Kuželosečky
Kuželosečky: pojmy
Rovnice kužeľosečiek

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Lomené výrazy   
Rovnice
Kvadratické rovnice   
Nerovnice
Nerovnice s absolútnou hodnotou
Kvadratické nerovnice

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie   
Grafy kvadratických funkcí   

Ukážky

Rovnice kužeľosečiek

Presúvanie • ťažké

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia