Presúvanie – 2. stredná škola

Presúvate kartičky na správne miesta na obrázku. Cvičenie má jednoduché ovládanie a pritom ponúka množstvo zaujímavých úloh, pri ktorých je často potrebné premýšľať trochu netradičným spôsobom.

Filter podľa ročníka

Aritmetika

Počítanie: kombinácie operácií
Počítanie a logické myslenie
Číselné krížovky
Doplň operáciu
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny  
Zobraziť súhrn témy
Odmocniny  
Zobraziť súhrn témy

Geometria

Priestorová predstavivosť
Sieť kocky  
Zobraziť súhrn témy
Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie  
Zobraziť súhrn témy
Pytagorova veta: aplikácie  
Zobraziť súhrn témy
Obsah a obvod
Obsah
Obsah kruhu  
Zobraziť súhrn témy
Objem a povrch
Povrch
Povrch hranatých telies  
Zobraziť súhrn témy
Povrch kocka a kvádra
Povrch hranola a ihlanu
Povrch okrúhlych telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem
Objem hranatých telies  
Zobraziť súhrn témy
Objem hranola a ihlanu
Objem okrúhlych telies  
Zobraziť súhrn témy
Uhly
Uhly a kružnice  
Zobraziť súhrn témy
Operácie a vlastnosti v rovine
Podobnosť
Analytická geometria
Body
Súradnice bodov v rovine
Súradnice bodov v priestore
Vzdialenosť bodov v rovine
Vzdialenosť bodov v priestore
Úsečky
Dĺžka úsečky v rovine  
Zobraziť súhrn témy
Dĺžka úsečky v priestore  
Zobraziť súhrn témy
Vektory
Súradnice vektorov
Veľkosť vektorov
Veľkosť vektora v rovine
Priamky
Parametrická rovnica priamky v rovine
Všeobecná rovnica priamky v rovine
Kužeľosečky
Kružnica (kužeľosečka)  
Zobraziť súhrn témy
Kružnica: stredová rovnica
Elipsa  
Zobraziť súhrn témy
Elipsa: stredová rovnica
Parabola
Parabola: rovnice
Hyperbola  
Zobraziť súhrn témy
Hyperbola: stredová rovnica
Kužeľosečky: mix
Rovnice kužeľosečiek

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Lomené výrazy  
Zobraziť súhrn témy
Pokročilé rovnice
Kvadratické rovnice  
Zobraziť súhrn témy
Nerovnice
Nerovnice s absolútnou hodnotou
Kvadratické nerovnice

Funkcie

Grafy funkcií
Graf lineárnej funkcie  
Zobraziť súhrn témy
Grafy kvadratických funkcií  
Zobraziť súhrn témy
Hľadanie vrcholu paraboly: úprava na štvorec
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia