Krok po kroku – 3. stredná škola

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.

Filter podľa ročníka

Geometria

Rovinné útvary
Trojuholník
Euklidove vety  
Zobraziť súhrn témy
Obsah a obvod
Obsah
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah sivej oblasti
Geometrické konštrukcie
Konstrukčné úlohy prierezovo  
Zobraziť súhrn témy
Analytická geometria
Priamky
Priamky: mix
Polohové úlohy  
Zobraziť súhrn témy
Metrické úlohy
Vzdialenosť bodu od priamky
Odchýlka dvoch priamok  
Zobraziť súhrn témy

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Dosadzovanie do výrazov  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s jednou neznámou  
Zobraziť súhrn témy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi  
Zobraziť súhrn témy
Rozklad na súčin
Lomené výrazy  
Zobraziť súhrn témy
Podmienky lomených výrazov
Rovnice
Rovnice s neznámou v menovateli  
Zobraziť súhrn témy
Rovnice so zlomkami  
Zobraziť súhrn témy
Pokročilé rovnice
Rovnice s lomenými výrazmi  
Zobraziť súhrn témy
Dve rovnice o dvoch neznámych  
Zobraziť súhrn témy
Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia
Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia
Kvadratické rovnice  
Zobraziť súhrn témy
Rýdzo kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolútneho člena
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietove vzorce
Exponenciálne rovnice  
Zobraziť súhrn témy
Logaritmické rovnice  
Zobraziť súhrn témy
Úlohy s rovnicami
Úlohy o zmesiach  
Zobraziť súhrn témy

Funkcie

Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník  
Zobraziť súhrn témy

Diskrétna matematika

Logika
Úpravy logických výrazov  
Zobraziť súhrn témy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia