Krok po kroku – 4. stredná škola

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.

Vybraný ročník: 4. stredná škola (široký výber)

Geometria

Rovinné útvary
Trojuholník
Euklidove vety   
Obsah a obvod
Obsah
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah sivej oblasti
Analytická geometrie
Priamky
Polohové úlohy
Metrické úlohy

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Lomené výrazy   
Podmienky lomených výrazov
Rovnice
Rovnice so zlomkami   
Rovnice s lomenými výrazmi   
Sústava 2 lineárnych rovníc   
Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia
Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia
Kvadratické rovnice   
Rýdzo kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolútneho člena
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietove vzorce
Exponenciálne rovnice   
Logaritmické rovnice   

Funkcie

Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník   

Diskrétna matematika

Logika
Úpravy logických výrazov   
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia