Počítanie – 3. stredná škola

Klasické cvičenie na precvičenie počítania každého druhu – dostanete zadanie príkladu a máte za úlohu zapísať písomne odpoveď (číslo). Ponúkame 4 000 príkladov, od 1 + 1 až po logaritmy. Ak nechcete písať odpoveď na klávesnicu, skúste cvičenie Rozhodovačka, v ktorom vyberáte jednu z dvoch odpovedí.

Poradie operácií, zátvorky | ľahké

Vybraný ročník: 3. stredná škola (široký výber)

Aritmetika

Počítanie: kombinácie operácií
Počítanie a logické myslenie
Počítanie s nápadom
Mocniny, odmocniny, logaritmy
Výrazy s mocninami a odmocninami   
Záporné mocniny   
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet   
Číselné sústavy
Binárne čísla   

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Desatinné čísla
Výpočty s desatinnými číslami
Desatinné čísla, mocniny, odmocniny
Desetinné čísla: mix

Geometria

Obsah, obvod
Obsah, obvod: kruh, kružnica   
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah, obvod: mix
Obsah, obvod: kombinované otázky
Objem, povrch
Objem: kocka, kváder, hranol, ihlan   
Povrch: kocka, kváder, hranol, ihlan   
Objem: guľa, valec, kužeľ   
Povrch: guľa, valec, kužeľ   
Pravouhlý trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: základné použitie   
Pytagorova veta: aplikácie   

Elementárna algebra

Výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Lomené výrazy   
Zjednodušovanie lomených výrazov
Výrazy a ich úpravy: mix
Rovnice
Základná rovnica s jednou neznámou   
Rovnice so zátvorkami   
Rovnice s neznámou v menovateli   
Rovnice so zlomkami   
Rovnice s lomenými výrazmi   
Vyjadrenie neznámej z rovnice   
Sústava 2 lineárnych rovníc   
Kvadratické rovnice   
Exponenciálne rovnice   
Logaritmické rovnice   
Rovnice: mix
Úlohy s rovnicami
Pomery
Pomery: mierka mapy   

Diskrétna matematika

Kombinatorika
Kombinačné čísla   
Pravdepodobnosť
Základná pravdepodobnosť javu
Opakované pokusy a zložené javy
Pravdepodobnosť: mix
Pravdepodobnosť: kocky
Popisná štatistika
Priemer a medián   
Vlastnosti aritmetického priemeru
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia