Téma
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií 0 / 3
Aritmetika: Celé čísla
Aritmetika: Deliteľnosť 0 / 2
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy 0 / 9
Aritmetika: Logaritmus 0 / 4 0 / 3
Aritmetika: Číselné sústavy 0 / 5 0 / 8
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky 0 / 2
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá 0 / 1
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla 0 / 2
Geometria: Priestorová predstavivosť 0 / 5 0 / 268
Geometria: Geometrické pojmy
Geometria: Rovinné útvary 0 / 5 0 / 16
Geometria: Obsah a obvod 0 / 6 0 / 31
Geometria: Objem a povrch 0 / 3
Geometria: Uhly 0 / 1
Geometria: Geometrické konštrukcie 0 / 1 4 / 112
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine 0 / 1 0 / 63
Geometria: Analytická geometria 0 / 14
Elementárna algebra: Algebraické výrazy a ich úpravy 0 / 17
Elementárna algebra: Rovnice 0 / 29
Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami 0 / 2
Elementárna algebra: Nerovnice 0 / 2
Elementárna algebra: Postupnosti a rady 0 / 2
Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií 0 / 5
Funkcie: Grafy funkcií 0 / 20 0 / 8
Funkcie: Lineárne funkcie 0 / 2
Funkcie: Kvadratické funkcie 0 / 1
Funkcie: Goniometrické funkcie 0 / 7
Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie 0 / 1
Diskrétna matematika: Množiny 0 / 9
Diskrétna matematika: Logika 0 / 11
Diskrétna matematika: Kombinatorika 0 / 8
Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť 0 / 7
Diskrétna matematika: Popisná štatistika 0 / 11
Finančná gramotnosť: Finančné pojmy a princípy 0 / 1
Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky 0 / 1

Aritmetika: Celé čísla

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: ťažké

Zlomky: mix

Zlomky: mix

Rozhodovačka: ťažké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: mix

Percentá: mix

Slovné úlohy: ťažké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desetinné čísla: mix

Desetinné čísla: mix

Rozhodovačka: ťažké

Desetinné čísla: mix

Počítanie: ťažké

Geometria: Geometrické pojmy

Geometria: Uhly

Uhly a kružnice

Uhly a kružnice

Presúvanie: stredné

Elementárna algebra: Rovnice

Základná rovnica s jednou neznámou

Základná rovnica s jednou neznámou

Počítanie: ťažké

Rovnice so zlomkami

Rovnice so zlomkami

Počítanie: ťažké

Rovnice so zlomkami

Krok po kroku: ťažké

Rovnice s lomenými výrazmi

Rovnice s lomenými výrazmi

Počítanie: ťažké

Rovnice s lomenými výrazmi

Krok po kroku: stredné

Rovnice s lomenými výrazmi

Krok po kroku: ťažké

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Počítanie: ťažké

Sústava 2 lineárnych rovníc

Grafické riešenie sústavy lineárnych rovníc

Grafár: ťažké

Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia

Krok po kroku: stredné

Sústava 2 lineárnych rovníc

Počítanie: stredné

Sústava 2 lineárnych rovníc

Počítanie: ťažké

Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia

Krok po kroku: ťažké

Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia

Krok po kroku: stredné

Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Počítanie: stredné

Kvadratické rovnice

Presúvanie: ťažké

Kvadratické rovnice

Počítanie: ťažké

Rýdzo kvadratické rovnice

Krok po kroku: stredné

Kvadratické rovnice bez absolútneho člena

Krok po kroku: stredné

Kvadratické rovnice: diskriminant

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice: Vietove vzorce

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice

Slovné úlohy: ťažké

Exponenciálne rovnice

Exponenciálne rovnice

Krok po kroku: stredné

Exponenciálne rovnice

Krok po kroku: ťažké

Exponenciálne rovnice

Počítanie: ťažké

Logaritmické rovnice

Logaritmické rovnice

Krok po kroku: ťažké

Logaritmické rovnice

Počítanie: ťažké

Rovnice: mix

Rovnice: mix

Počítanie: ťažké

Elementárna algebra: Úlohy s rovnicami

Pomery: mierka mapy

Pomery: mierka mapy

Počítanie: ťažké

Úlohy s rovnicami: mix

Úlohy s rovnicami: mix

Slovné úlohy: ťažké

Elementárna algebra: Nerovnice

Nerovnice s absolútnou hodnotou

Nerovnice s absolútnou hodnotou

Presúvanie: stredné

Kvadratické nerovnice

Kvadratické nerovnice

Presúvanie: ťažké

Elementárna algebra: Postupnosti a rady

Aritmetická a geometrická postupnosť

Aritmetická a geometrická postupnosť

Rozhodovačka: ťažké

Zápis postupností

Zápis postupností

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Rozhodovačka: ťažké

Lineárne funkcie: mix

Lineárne funkcie: mix

Rozhodovačka: stredné

Funkcie: Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Rozhodovačka: ťažké

Finančná gramotnosť: Finančné pojmy a princípy

Finančné produkty: pojmy

Finančné produkty: pojmy

Rozhodovačka: stredné

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Vzťahy grafov a tabuliek

Vzťahy grafov a tabuliek

Rozhodovačka: ťažké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia