Krok po kroku – 2. stredná škola

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe – napríklad jednotlivé kroky v úprave výrazov alebo pri riešení rovníc. Cvičenie je dobrou rozcvičkou na samostatné riešenie kompletných príkladov.

Vybraný ročník: 2. stredná škola (široký výber)

Geometria

Rovinné útvary
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta: aplikácie   
Pytagorova veta: slovné úlohy po krokoch
Euklidove vety   
Obsah a obvod
Obsah
Obsah: kombinácie útvarov
Obsah sivej oblasti
Objem a povrch
Objem, povrch: mix
Objem a povrch: kváder, ihlan, hranol
Geometrické konštrukcie
Konstrukčné úlohy prierezovo   
Analytická geometrie
Priamky

Elementárna algebra

Algebraické výrazy a ich úpravy
Úpravy výrazov s mnohočlenmi   
Rozklad na súčin
Lomené výrazy   
Podmienky lomených výrazov
Rovnice
Základné rovnice s jednou neznámou   
Rovnice so zátvorkami   
Rovnice s neznámou v menovateli   
Rovnice so zlomkami   
Rovnice s lomenými výrazmi   
Sústava 2 lineárnych rovníc   
Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia
Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia
Kvadratické rovnice   
Rýdzo kvadratické rovnice
Kvadratické rovnice bez absolútneho člena
Kvadratické rovnice: diskriminant
Kvadratické rovnice: Vietove vzorce
Exponenciálne rovnice   
Logaritmické rovnice   
Úlohy s rovnicami
Úlohy o zmesiach   
Úlohy s rovnicami: mix
Všeobecné slovné úlohy s rovnicami

Funkcie

Goniometrické funkcie
Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník   

Diskrétna matematika

Logika
Úpravy logických výrazov   
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia