Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Počítanie s percentami

Približné počítanie s percentami

Rozhodovačka: stredné

Percentá: mix

Percentá: mix

Slovné úlohy: ťažké

Geometria: Geometrické pojmy

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy: dvojice uhlov

Rozhodovačka: stredné

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Rozhodovačka: ľahké

Pojmy súvisejúce s kružnicou

Pojmy súvisiace s kružnicou

Rozhodovačka: ľahké

Elementárna algebra: Výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Dosadzovanie do výrazov

Počítanie: ťažké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Presúvanie: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Počítanie: ťažké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Rozhodovačka: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Počítanie: ťažké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Rozhodovačka: stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Pexeso: ľahké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Pexeso: stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Krok po kroku: ťažké

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov: vnorené mocniny

Rozhodovačka: ťažké

Rozklad na súčin

Krok po kroku: stredné

Rozklad na súčin

Rozhodovačka: ťažké

Lomené výrazy

Zjednodušovanie lomených výrazov

Počítanie: stredné

Úpravy lomených výrazov

Rozhodovačka: stredné

Lomené výrazy

Pexeso: ťažké

Úpravy lomených výrazov

Rozhodovačka: ťažké

Podmienky lomených výrazov

Rozhodovačka: ťažké

Lomené výrazy

Presúvanie: ťažké

Lomené výrazy

Krok po kroku: ťažké

Podmienky lomených výrazov

Krok po kroku: ťažké

Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami

Úpravy výrazov s faktoriálom

Rozhodovačka: ťažké

Výrazy a ich úpravy: mix

Výrazy a ich úpravy: mix

Rozhodovačka: stredné

Výrazy a ich úpravy: mix

Rozhodovačka: ťažké

Výrazy a ich úpravy: mix

Počítanie: ťažké

Elementárna algebra: Rovnice

Základná rovnica s jednou neznámou

Základná rovnica s jednou neznámou

Pexeso: ťažké

Základná rovnica s jednou neznámou

Počítanie: stredné

Základná rovnica s jednou neznámou

Počítanie: ťažké

Základná rovnica s jednou neznámou

Krok po kroku: ťažké

Rovnice so zátvorkami

Rovnice so zátvorkami

Krok po kroku: stredné

Rovnice so zátvorkami

Krok po kroku: ťažké

Rovnice so zátvorkami

Počítanie: ťažké

Rovnice s neznámou v menovateli

Rovnice s neznámou v menovateli

Počítanie: stredné

Rovnice s neznámou v menovateli

Krok po kroku: stredné

Rovnice so zlomkami

Rovnice so zlomkami

Počítanie: stredné

Rovnice so zlomkami

Počítanie: ťažké

Rovnice so zlomkami

Krok po kroku: stredné

Rovnice so zlomkami

Krok po kroku: ťažké

Rovnice s desatinnými číslami

Rovnice s desatinnými číslami

Počítanie: ťažké

Rovnice s lomenými výrazmi

Rovnice s lomenými výrazmi

Krok po kroku: ťažké

Rovnice s lomenými výrazmi

Počítanie: ťažké

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Počítanie: stredné

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Počítanie: ťažké

Sústava 2 lineárnych rovníc

Grafické riešenie sústavy lineárnych rovníc

Grafár: ťažké

Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia

Krok po kroku: stredné

Sústava 2 lineárnych rovníc

Počítanie: stredné

Sústava 2 lineárnych rovníc

Počítanie: ťažké

Sústava dvoch rovníc: sčítacia metóda riešenia

Krok po kroku: ťažké

Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia

Krok po kroku: stredné

Sústava dvoch rovníc: dosadzovacia metóda riešenia

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Počítanie: stredné

Kvadratické rovnice

Presúvanie: ťažké

Kvadratické rovnice

Počítanie: ťažké

Rýdzo kvadratické rovnice

Krok po kroku: stredné

Kvadratické rovnice bez absolútneho člena

Krok po kroku: stredné

Kvadratické rovnice: diskriminant

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice: Vietove vzorce

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice

Krok po kroku: ťažké

Kvadratické rovnice

Slovné úlohy: ťažké

Exponenciálne rovnice

Exponenciálne rovnice

Krok po kroku: stredné

Exponenciálne rovnice

Krok po kroku: ťažké

Exponenciálne rovnice

Počítanie: ťažké

Logaritmické rovnice

Logaritmické rovnice

Krok po kroku: ťažké

Logaritmické rovnice

Počítanie: ťažké

Rovnice: mix

Rovnice: mix

Počítanie: ťažké

Elementárna algebra: Postupnosti a rady

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Súradnice bodov v rovine

Grafár: ľahké

Graf lineárnej funkcie

Graf lineárnej funkcie

Pexeso: stredné

Graf lineárnej funkcie

Rozhodovačka: stredné

Graf lineárnej funkcie

Presúvanie: stredné

Graf lineárnej funkcie

Grafár: ľahké

Graf lineárnej funkcie

Grafár: stredné

Graf lineárnej funkcie

Grafár: ťažké

Smernice lineárnej funkcie

Grafár: ľahké

Grafické znázornenie rovnice

Grafár: ťažké

Grafy kvadratických funkcí

Grafy kvadratických funkcí

Pexeso: ťažké

Grafy kvadratických funkcí

Rozhodovačka: ťažké

Grafy kvadratických funkcí

Grafár: ťažké

Grafy kvadratických funkcí

Grafár: stredné

Grafy kvadratických funkcí

Presúvanie: ťažké

Grafy kvadratických funkcí

Roboti: ľahké
0

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Pexeso: ťažké

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Rozhodovačka: ťažké

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Grafár: ťažké

Grafy goniometrických funkcií

Grafy goniometrických funkcií

Pexeso: ťažké

Grafy goniometrických funkcií

Rozhodovačka: ťažké

Grafy goniometrických funkcií

Grafár: ťažké

Grafy exponenciálnych a logaritmických funkcií

Grafy exponenciálnych a logaritmických funkcií

Grafár: ťažké

Graf lineárnej nerovnice

Graf lineárnej nerovnice

Pexeso: stredné

Graf lineárnej nerovnice

Rozhodovačka: stredné

Graf lineárnej nerovnice

Rozhodovačka: ťažké

Graf lineárnej nerovnice

Roboti: ľahké
0

Grafy funkcií: mix

Grafy funkcií: mix

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Rozhodovačka: ťažké

Lineárne funkcie: mix

Lineárne funkcie: mix

Rozhodovačka: stredné

Funkcie: Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Rozhodovačka: ťažké

Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť

Základná pravdepodobnosť javu

Základná pravdepodobnosť javu

Rozhodovačka: stredné

Štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Vzťahy grafov a tabuliek

Vzťahy grafov a tabuliek

Rozhodovačka: ťažké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia