Matematika

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Čísla

Sčítanie a odčítanie

Viacciferné sčítanie a odčítanie

Násobenie a delenie

Počítanie: kombinácie operácií

Celé čísla

Deliteľnosť

Mocniny, odmocniny, logaritmy

Číselné sústavy

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky

Percentá

Desatinné čísla

Geometria

Priestorová predstavivosť

Názvy a vlastnosti útvarov

Obsah, obvod

Objem, povrch

Uhly

Geometrické konštrukcie

Operácie a vlastnosti v rovine

Pravouhlý trojuholník

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy

Rovnice

Úlohy s rovnicami

Postupnosti a rady

Funkcie

Typy a vlastnosti funkcií

Grafy funkcií

Lineárne funkcie

Kvadratické funkcie

Goniometrické funkcie

Exponenciálne a logaritmické funkcie

Diskrétna matematika

Množiny

Logika

Kombinatorika

Pravdepodobnosť

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami

Grafy a tabuľky

Štatistika

Tematické zadania

Tematické zadania: slovné úlohy

Logické úlohy

Sokoban

Gulička

Skákačka

Rozdelovačka

Rozbitá kalkulačka

Rušná hodinka

Ploty

Sudoku so symbolmi

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM