Matematika

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Sčítanie a odčítanie do 20

Pani školníková má v sklepe uložených celkovo 18 metiel. V noci sa jej tam ale vlúpali hráči čarodejníckeho športu s názvom Metlobal, pri ktorom sa na metlách lieta, a ukradli metle pre celý tím. Pripomeňme si, že metlobalový tím tvoria 3 triafači, 2 odrážači, 1 strážca a 1 stíhač. Koľko metiel zostalo panej školníkovej v sklepe?

Sčítanie a odčítanie nad 100

Logaritmy

Zlomky, mocniny, odmocniny

Desatinné čísla na číselnej osi

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod obdĺžniku KLMN:

Počítanie do 100

Uhly a mnohouholníky

Logika: pojmy

disjunkce

a zároveňnebo

Zmiešané čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Zmiešané čísla

Desatinné čísla slovne

9,1desetdevět desetin
10,0devětdevět setin
0,9devět celá jedna0,09
9,010,9deset celá devět

Úpravy lomených výrazov

Sčítanie a odčítanie do 20

3
6
9

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 10101 na desítky.

Zlomky: sčítanie obrázkami

Viacciferné násobenie

Uhly v trojuholníku

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

2,12
1,22,21,11
1,21
1,12

Malá násobilka

Objem, povrch

Lukáša Zvedavého na chalupe u dedka raz konečne napadlo, ako by si mohol zmerať objem svojho tela. Ponoril sa úplne celý do záhradného sudu s tvarom valca a s polomerom podstavy 5 decimetrov a dedko, zatiaľ čo bol Lukáš ponorený, zmeral, že hladina vody stúpla o 6 centimetrov (teda 0,6 decimetra). Aký objem v litroch (teda decimetroch kubických) má Lukášove telo?

Odčítanie pod sebou

Percentá: mix

Maroš, kapitán futbalového tímu Kojotov z Kojetína, premenil 19 penált, čo znamená 76 % úspešnosť. Koľkokrát celkovo Maroš strieľal penaltu?

Záporné mocniny

Jednokrokové rovnice

Delenie desatinných čísel

Krátenie zlomkov

Vyjadrenie neznámej z rovnice

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Jednotky dĺžky: zo života

70 cm

velikost klíštětedélka meče

Viacciferné násobenie

90
195
210
224
598
76

Čísla slovne

sto jedna

Pravdepodobnosť

Hodíme naraz tromi mincami. Aká je pravdepodobnosť, že padne aspoň na dvoch minciach líce?

Kocky: plán stavby

Jednotky hmotnosti

1 kg

100 dkg1000 dkg

Zlomky a desatinné čísla

Deliteľnosť

Je číslo 9 deliteľné číslom 3?

ÁnoNie

Grafy goniometrických funkcií

Výpočty so zlomkami

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Graf lineárnej nerovnice

Pojmy: uhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

nekonvexníkonvexní

Zlomky a percentá

Vyjádřete zlomek v procentech:
Výsledek zapište jako samotné číslo (bez symbolu %).

Jednotky hmotnosti

10 t = kg

Poradie operácií, zátvorky

62
7
9
3
14

Sčítanie do 10 obrázkami

Vlastnosti goniometrických funkcií

neano

Násobilka čísla 7

4228
63
56
4921

Určovanie uhlov

Viacciferné násobenie

Sčítanie a odčítanie nad 100

987-456

Graf lineárnej funkcie

Grafy goniometrických funkcií

Rovnice so zlomkami

Obsah (na mriežke)

16
1812
21
1424

Sčítanie zlomkov s obrázkami

Odmocniny

2
5
3
7
68

Počítanie so zápornými číslami

-9
-119
-111
10

Tabuľka malej násobilky

Násobenie a delenie desatinných čísel

2,11,53
2,311,32
2,253,15

Kombinácie základných operácií

Kupé vo vlaku má 8 sedadiel. Človek zaberie jedno sedadlo, obor zaberie 3 sedadlá a drak zaberie všetkých 8 sedadiel. Koľko kupé obsadí 5 drakov, 4 obri a 20 ľudí?

Prienik, zjednotenie

Sústava 2 lineárnych rovníc

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Stretnú sa tri prasiatka a na privítanie si každé s každým ťapne kopýtkom. Aký bude celkový počet ťapnutí?

Zlomky a percentá

100 %45 %
10 %
25 %85 %0 %

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Sčítanie pod sebou

Ktorý výpočet je správny?

Obsah (na mriežke)

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Malá násobilka

Číselná os: celé čísla

Exponenciálne rovnice

Výrazy s mocninami a odmocninami

Finančná gramotnosť

Fred Weasley vyrába a predáva petardy s názvom bomby Hnojovky. Jednu Hnojovku Fred vyrobí z kúska koreňa mandragory (za 12 sikelov), dymu z prašivca (za 37 sikelov) a trošky strelného prachu (za 11 sikelov). Za koľko sikelov by mal Fred jednu Bombu hnojovku predávať, aby mu to pokrylo náklady a ešte 25% z jej ceny zarobil?

Mocniny a odmocniny: mix

Násobilka čísla 4

16
28248
20
36

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Mocniny

Tabuľka malej násobilky

Jednotky hmotnosti: zo života

nůžky

20 g20 kg

Sčítanie a odčítanie do 10

Názvy útvarov

kváderobdĺžnik

Násobilka čísla 2

10818
614
16

Sčítanie do 100 s obrázkami

Vennove diagramy

Hodiny: určovanie času

Odpověď zapiš jako dopolední čas ve tvaru 'hodiny:minuty'.

Popisná štatistika: základné pojmy

rozptyl je charekteristika

variabilitystřední hodnoty

Hodnoty goniometrických funkcií

-1
0
1

Rozklad na súčin

Slovné úlohy na výpočet veku

Šiestim súrodencom je spolu 94 rokov. Každý z nich má iný vek a vekový rozdiel medzi najstarším a najmladším je deväť rokov. Jana a Pavol majú spolu 37 rokov. Najstarší z nich sa volá František. Koľko rokov má František?

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Kocky: plán stavby

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Poradie operácií, zátvorky

Sčítanie a odčítanie nad 100

11001009
101901
710
799

Jednociferné delenie

Spoločná práca

Princezné Anna a Elza zberajú jahody, ktorých po dlhej zime dozrelo strašne veľa. Anna oberie jeden záhon za 120 minút, Elza je rýchlejšia a rovnako veľký záhon zvládne o 15 minút rýchlejšie. Koľko minút by trvalo kráľovským sestrám obrať jeden záhon, ak by jahody zberali spoločne?

Približné počítanie s percentami

25 % z 37

približne 21približne 9

Slovné úlohy o peniazoch

V obchode vedľa nášho domu majú výborné kaleráby, jeden za 10 korún. V obchode na druhom konci mesta, kam by som musel ísť autobusom za 16 korún, majú rovnako výborné kaleráby v akcii, jeden stojí len 7 korún. Koľko kalerábov by som musel nakúpiť, aby som pri ceste do vzdialeného obchodu ušetril?

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Násobilka čísla 9

725481
27
3663

Obsah: kombinácie útvarov

Určete obsah zelené plochy:

Násobenie a delenie zlomkov

Priama a nepriama úmera

V letadle společnosti Skrčsihnáty je 18 řad sedadel za sebou. Pro každé sedadlo je (včetně místa pro nohy) vyhrazeno 110 centimetrů. Ředitel by ale chtěl kapacitu letadla navýšit a prostor pro jedno sedadlo zmenšit na pouhých 90 centimetrů. Kolik řad sedadel s těmito menšími rozestupy by se do letadla vešlo?

Sčítanie a odčítanie nad 100

Leopard má dĺžku 140 cm. Tiger je ešte o 80 cm dlhší. Koľko centimetrov má tiger?

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Hodnoty goniometrických funkcií

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

V grafe vidíme vývoj počtu odoberateľov troch vybraných Youtuberov v priebehu štyroch rokov. O koľko odoberateľov mal v roku 2015 Jirka Král viacej, než ostatní dvaja Youtuberi dokopy?

Pojmy: dvojice uhlov

Na kterém obrázku jsou vyznačené vedlejší úhly?

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

ortocentrum trojuholníkutěžiště trojuholníku

Počítanie so zápornými číslami

Zlomky: mix

Z meteorologických štatistík vyplýva, že 6. mája 2017 bola noc (teda doba, kedy bolo slnko za obzorom) dlhá tak, ako tri pätiny dňa (teda doby, kedy bolo slnko nad obzorom). Koľko hodín trvala 6. mája 2017 noc?

Zlomky a percentá

80 %100 %

Viacciferné násobenie

Škriatkovia hlúpikovia ukradli z telocvične 5 florbalových loptičiek. Rozmýšľali, na čo také loptičky sú, no nenapadlo ich nič lepšie, než do nich napúšťať vodu. Avšak jedna taká florbalová loptička má 26 dierok. Koľko zátok budú musieť škriatkovia hlúpikovia zohnať, aby mohli v 5 loptičkách ucpať všetky dierky?

Obsah, obvod: vzorce, princípy

obsah rovnoběžníku se stranou a příslušnou výškou

Počítanie s percentami

Kolik je 75 % z 12?

Sčítanie a odčítanie nad 100

Hodiny: určovanie času

7:1511:45
11:151:30
1:205:15

Čísla slovne

sto dvacet

Sčítanie a odčítanie nad 100

Geometrické pojmy

úhel pravý
úhel přímýúhel ostrý
úhel plný
úhel tupýúhel nulový

Slovné úlohy na rovnice

Jana kúpila 32 žemlí a rohlíkov za 52 korún. Rohlíky stáli 1 korunu, žemle 2 koruny. Koľko žemlí kúpila?

Násobenie a delenie desatinných čísel

Počítanie so zápornými číslami

Základné rovnice s jednou neznámou

Interpretácia tabuliek

V tabuľke vidíme vybrané charakteristiky štyroch planiet. O koľko mesiacov viacej má planéta objavená v roku 1781 oproti planéte s najdlhšou dobou obehu?

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Sčítanie pod sebou

Delenie desatinných čísel

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah trojuholníku DEF:

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Odčítanie pod sebou

Ktorý výpočet je správny?

Sčítanie a odčítanie do 10

Sčítanie do 10 s obrázkami

Slovné úlohy na prevody jednotiek

Kapitán Nemo si kúpil akvárium, aby mal kúsok mora aj doma v obývačke. Zmeral si, že akvárium je kváder s rozmermi 50 x 80 x 40 centimetrov. Koľko litrov vody sa mu vojde do akvária, ak by ho naplnil až po okraj?

Myslím si číslo

Myslím si dve čísla. Ich súčet je 15. Osemnásobok menšieho je o 1 menší než trojnásobok väčšieho. Aká je hodnota väčšieho čísla?

Zlomky slovne

čtyři třetiny
tři polovinydvě třetinyjedna polovina
tři čtvrtiny
jedna třetina

Sčítanie pod sebou

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Je funkce kvadratická?

neano

Násobenie a delenie desatinných čísel

1,65
0,55
0,05
5,5
0,5
0,51

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

neano

Čísla slovne

dvacet tři3013
20třicetdvanáct
1232dvacet
třinácttřicet dva23

Jednociferné delenie

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 1 a 7?

Rímske čísla

XVIIXVIII

Porovnávanie čísel do 100

Ktoré číslo je väčšie?

Záporné mocniny

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Sčítanie a odčítanie nad 100

Najdlhší hokejový zápas v histórii NHL medzi Montrealom a Detroitom trval 176 minút. Avšak najdlhší hokejový zápas na svete sa odohral v Nórsku a trval ešte o 41 minút dlhšie. Koľko minút hrali nórski hokejisti?

Výpočty s desatinnými číslami

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Odmocniny

Viacciferné delenie

5
25217
24
20

Najmenší spoločný násobok

NSN(6, 8)NSN(15, 25)9
61248
NSN(4, 12)24NSN(3, 9)
75NSN(16, 24)NSN(2, 3)

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obvod čtverce ABCD:

Počítanie do 100

Rímske čísla

Zapiš 22 pomocí římských číslic.

Hodiny: určovanie času

10:4511:45

Desatinné čísla na číselnej osi

Stredová súmernosť

Je zobrazený útvar středově souměrný?

ÁnoNie

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Delenie desatinných čísel

Odčítanie pod sebou

Jednociferné delenie

Kombinačné čísla

Výrazy s absolútnou hodnotou

Jednotky dĺžky

150 cm

1,5 m15 m

Delenie desatinných čísel

603
5
4
10,50,06

Malá násobilka obrázkami

Dosadzovanie do výrazov

Násobenie a delenie desatinných čísel

Súradnice bodov v rovine

Odhady percent – bodky

80 %

Rovnice s lomenými výrazmi

Základné typy funkcií

kvadratická funkce

Sústava 2 lineárnych rovníc

Delitelnosť: mix

Králici z klobúka sa rozhodli vyrobiť si nejaké peniaze. Hodinová mzda za prácu na mrkvovom poli je vyššia než sto korún, pretože je to dosť ťažká práca. Preplácajú sa samozrejme len dokončené hodiny. Bob vydržal pracovať dlhšie a vyrobil si 960 korún. Bobek tak dlho pracovať nezvládol a do klobúka si priniesol 600 korún. Koľko hodín vydržal pracovať Bob?

Binárne čísla

Myslím si číslo

Myslím si dve čísla. Rozdiel týchto čísiel je 2, súčet je 8. Aká je hodnota menšieho čísla z mojej dvojice?

Pytagorova veta: základné použitie

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Slovné úlohy s časom

Dominik má digitálne hodinky. Každý deň chodí poobede trénovať plávanie. Dominik sa pozrel na hodinky, zbadal čas, ktorý je na obrázku, strašne sa vyľakal, že mešká 5 hodín a 21 minút. Našťastie si uvedomil, že sa na hodinky pozrel opačne. Koľko minút má ešte čas, než sa mu začne plávanie?

Doplňovanie radov: sčítanie a odčítanie

Malá násobilka

Počítanie do 20

10814
12624
16

Porovnávanie desatinných čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Malá násobilka

Na hrade straší Biela pani. Počas jednej hodiny strašenia navštívi hladomorňu trikrát. Počas noci straší šesť hodín, potom si ide na dve hodiny oddýchnuť do veže. Koľkokrát navštívi počas noci hladomorňu?

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Ako isto viete, adventný čokoládový kalendár skrýva 24 sladkostí, jednu na každý deň. Malý odvážny bojko Greg je ale veľmi maškrtný a 7 čokoládok zjedol už v novembri. Pokiaľ to už v decembri vydrží a skutočne zje len jednu sladkosť za deň, koľko mu bude zostávať neodkrytých políčok po deviatom decembri?

Počítanie s nápadom

Tabuľka malej násobilky

Pravdepodobnosť: kocky

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že na kostce padne číslo menší než 5?

Pojmy súvisiace s kružnicou

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

tečnusečnu

Určovanie zlomkov

Zapište vybarvenou část jako zlomek ve tvaru 'x\/y'.

Poradie operácií, zátvorky

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

10,1
0,6811
8,6
2,18
9,5

Jednotky hmotnosti

kuchyňský nůž700 mg700 g
kůň7 tun7000 kg
člověk700 kg70 g
pecen chleba0,7 g70 kg

Stavby z kociek: pohľad zo strany

Súradnice bodov v rovine

Pytagorova veta: aplikácie

Určete šířku pravidelné hvězdy, tj. velikost úsečky HD.

Percenta: určovanie

50 %
75 %88 %80 %
33 %67 %

Rovnice s neznámou v menovateli

Objem, povrch

Kája pracuje vo firme, ktorá vyrába sladkosti. Ich nová tyčinka sa bude volať Čokotehla. Bude dlhá 15 cm, vysoká 2 cm a široká 5 cm. Štyri jej steny (všetky, okrem tých dvoch najväčších) budú namočené v čokoláde. Koľko centimetrov štvorcových Čokotehly bude pokrytých čokoládou?

Delenie obrázkami

Uhly v trojuholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Zlomky na číselnej osi

Dosadzovanie do výrazov

Uhly v štvoruholníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v kosočtverci.

Graf lineárnej nerovnice

Pytagorova veta: základné použitie

Počítanie do 100

Určovanie zlomkov

Sčítanie do 20 obrázkami

Sčítanie a odčítanie nad 100

1221679667
432
4561332

Prvočísla

Je 100 prvočíslo?

NieÁno

Určenie zobrazení v rovine

Jakému zobrazení odpovídá obrázek?

otočenístejnolehlost

3D objekty z rôznych pohľadov

Delenie so zvyškom

zbytek 7
zbytek 2zbytek 5
zbytek 9zbytek 3
zbytek 1

Sčítanie a odčítanie do 20

Počítanie so zápornými číslami

Logaritmické rovnice

Číselná osa do 20

Základné rovnice s jednou neznámou

Prevody jednotiek dĺžky

0,1 cm

1 mm1 m

Porovnávanie celých čísel

Ktoré číslo je väčšie?

Záporné mocniny

Slovné úlohy o zmesiach

Pán Koreň predával na námestí vianočné stromčeky. Smrek za 350 korún a jedľu za 600 korún. Celkovo sa podarilo pánovi Koreňovi predať 190 stromčekov a utŕžil za ne 82 250 korún. Koľko predal jedlí?

Mocniny

Porovnávanie zlomkov

Ktorý zlomok je väčší?

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Určete obsah čtverce ABCD:

Logaritmy

634
1
2
5

Sčítanie do 20 s obrázkami

Tabuľka malej násobilky

2032
2428
3612

Pytagorova veta: aplikácie

Ako dlhá je uhlopriečka obdĺžnika so stranami, ktoré majú 3 a 7 metrov?Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Jednotky obsahu

Odmocniny

22,36...3,16...
31,62...
2,23...7,07...
10

Úpravy výrazov: vnorené mocniny

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Delenie so zvyškom

Youtuber Félix nahral už viac ako 20 dvanásťminútových videí. Jeho veľká fanúšička Mirka má hodinu a tri štvrte voľného času a rozhodla sa, že si bude púšťať Félixove videá a až uvidí, že by ďalšie video už nestihla celé, pôjde si kresliť. Koľko minút si bude kresliť?

Slovné úlohy na líniové grafy

Graf ukazuje množstvo zlata, ktoré vyťažili štyria trpaslíci v závislosti od času stráveného v dole. Je vidieť, že po nejakom čase sa trpaslíci unavia a už ďalej nekopú, pretože sa musia najesť a vyspať. Po koľkých hodinách práce budú mať Kýblik a Glóin vyťaženého spoločne toľko, ako za rovnaký čas vyťažil zatiaľ najvýkonnejší trpaslík Gimli?

Úpravy logických výrazov

Sčítanie a odčítanie nad 100

Sčítanie od 20 do 100 obrázkami

Slovní úlohy na množiny

Do kúzelnického väzenia Azkaban sú posielaní čarodejníci, ktorí použili jedno alebo viacej z troch zakázaných kúziel: Avada Kedavra, Cruciatus a Imperius. Celkovo je v Azkabane 42 ľudí. 30 z nich použilo zaklínadlo Imperius, 20 Cruciatus a 4 kliatbu Avada Kedavra. Štyria kúzelníci dokonca použili všetky tieto tri zakázané kúzla. Koľko uveznených čarodejníkov použilo dve kliatby - Imperius a Cruciatus?

Poradie operácií, zátvorky

Rímske čísla

651
IIIVII
4IV3
2VII

Priama a nepriama úmera

Babička Pavla vždy na rodinnú oslavu pripraví vynikajúce pečené zemiaky s jarnou cibuľkou. V jej recepte sa píše, že má pre 5 ľudí použiť 1400 gramov zemiakov. Na oslave mojich narodenín ale bude viac hostí. Koľko gramov zemiakov bude babička potrebovať, aby mohla pripraviť svoju dobrotu pre 14 jedákov?

Mocniny

1699
49
81
12125

Násobenie a delenie: mix

Youtuber Félix už má 500 odoberateľov a s každým novým videom získa ďaľších 300 odoberateľov. Koľko videí musí ešte publikovať, aby mal 2000 odoberateľov?

Binárne čísla

23110
105101
611111
71004

Zjednodušovanie lomených výrazov

Číselná osa do 20

718
3
9
1114

Jednotky objemu

Poradie operácií, zátvorky

1610
452
1

Základné rovnice s jednou neznámou

8129
4
23

Úpravy výrazov s kombinačným číslom

Násobenie a delenie zlomkov

Násobilka čísla 8

1664
24
48
32
56

Vedecký zápis čísel

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Magda si chce vytvoriť vlastnú vlajku. Chcela by, aby bola zložená z troch rôznofarebných zvyslých pruhov. K dispozícii má látky piatich rôznych farieb: fialovú, červenú, modrú, zelenú a žltú. Koľko rôznych vlajok si môže Magda zostaviť?

Zápis postupností

Počty vrcholov, strán, hrán

#exercise_vpisovacka-template_kolik_sten#

Najmenší spoločný násobok

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 3 a 7?

Množiny: pojmy

Slovné úlohy s pohybom

Zo Sniny vyrazil na bicykli cyklista rýchlosťou 20 km/h a o 2 hodiny neskôr automobil, ktorý sa pohyboval rýchlosťou 60 km/h. Koľko kilometrov od Sniny sa automobil s cyklistom stretol?

Písomné násobenie pod sebou

SprávneNiesprávne

Jednotky teploty: zo života

teplota lidského těla při nemoci

48 °C39 °C

Delenie so zvyškom

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Jednotky dĺžky

5 cmdélka plaveckého bazénuvýška žirafy
50 mm5 mm50 m
půl kilometru50 cm500 m
5 mpůl centimetru0,5 m

Kombinačné čísla

10
2115
2820
36

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Násobilka čísla 6

30
183648
5412

Podmienky lomených výrazov

Zlomky a desatinné čísla

Vlastnosti funkcií

Která funkce je periodická?

Približné počítanie

približne 11 000približne 5 800

Krátenie zlomkov

Graf kvadratickej funkcie

Geometrické konštrukcie: označenie

Kombinatorika: pojmy

výběr pětičlenného týmu z dvacetičlenné třídy

variacekombinace

Výrazy s mocninami a odmocninami

Obvod (na mriezke)

2426
2014
1216

Úpravy výrazov s faktoriálom

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Graf kvadratickej funkcie

Logaritmy

Obvod (na mriezke)

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Odhad počtu bodiek

Počítanie so zápornými číslami

Zlomky a desatinné čísla

Násobenie a delenie zlomkov

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Počítanie do 100

3523
52
25
5332

Pytagorova veta: aplikácie

Mimoni si vyrábajú sendviče so syrom. Správny sendvič sa urobí tak, že rozkrojíte po uhlopriečke štvorcový krajec sendvičového chleba, dva vzniknuté trojuholníky namastíte a priklopíte na seba. Štvorcový krajec má dĺžku strany 14 centimetrov. Koľko by malo mať ostrie noža minimálne centimetrov, aby mohli Mimoni krájať sendvič na jeden krát?Odpoveď zaokrúhlite na 1 desatinné miesto. Odpoveď uveďte v rovnakých jednotkách, aké sú uvedené v zadaní (do odpovede jednotky nepíšte).

Základné rovnice s jednou neznámou

Sčítanie do 10 obrázkami

Rímske čísla

CCCLXVIICCCLXVIII

Vennove diagramy

Osová súmernosť

Je zobrazený útvar osově souměrný?

ÁnoNie

Rovnice so zátvorkami

Viacciferné násobenie

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Fiona sa rozhodla športovať tri dni v týždni. Na výber má lukostreľbu, šerm, jazdu na koni a moderný tanec. Koľko rôznych možností výberu má Fiona?

Počet kociek

#exercise_vpisovacka-template_kolik_kostek#

Vlastnosti lineárnej funkcie

Funkce je

klesajícírostoucí

Násobenie a delenie: mix

Jeden vagón má 8 okien. Vlak má 6 vagónov. Koľko okien má celý vlak?

Doplňovanie radov: počítanie

Zmiešané čísla

Viacciferné násobenie

648800
500
480
945
385

Podobnosť

Který poměr platí?

Jednociferné delenie

61
108
95
4
3

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Počítanie s percentami

20 % z 10020 % z 5030
201036
1510 % z 15060
30 % z 20015 % z 20012 % z 300

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Odčítanie obrázkami

Viacciferné násobenie

Rišo trénuje na plavecké závody v bazéne, ktorý je dlhý 25 metrov a široký 10 metrov. Včera preplával Rišo na tréningu 46 bazénov. Samozrejme na dĺžku, pretože ak by plával na šírku, musel by podplávať plaváky, ktoré oddelujú jednotlivé dráhy, a to by bolo veľmi nepohodlné. Koľko včera Rišo zaplával metrov?

Viacciferné delenie

Tabuľka malej násobilky

Názvy útvarov

čtyřstěn
válec
kuželkosodélník
krychlekvádr

Viacciferné delenie

132304
251
210121125

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 3,245 na desetiny.

Viacciferné násobenie

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Slovné úlohy s časom

Biela pani začala strašiť o desiatej hodine večer. Vydržala strašiť do druhej hodiny, potom si dala hodinu prestávku a s šerifom hrala mariáš v kostnici. Potom sa vrátila k strašeniu a pokračovala až do rozbresku, čo bolo o 6 ráno. Koľko hodín celkovo strašila?

Mocniny

Čísla slovne

1005tisíc pět set5000
pět tisíctisíc pět505
tisíc padesátpět set1500
pět set pět5001050

Sčítanie a odčítanie do 20

Rovnice so zlomkami

Binárne čísla

Zapište binární číslo 11011 v desítkové soustavě.

Zlomky na číselnej osi

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_se_jmenovatelem# 3.

Siete telies

Číselná os: celé čísla

826
7525-11
16018
1

Úpravy výrazov so zlomkami

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Obsah, obvod: mix

Koľko korún bude stáť oplotenie záhradky v tvare obdĺžnika, ktorej plocha je 60 metrov štvorcových a jedna z jeho strán je dlhá 5 m? Cena za 1 meter pletiva je 200 korún.

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrouhlete 12,345 na setiny.

Počítanie s percentami

Koľko je 10 % z 4500?

Logaritmy

Desetinné čísla: mix

V niektorých krajinách sa teplota nemeria v stupňoch Celzia, ale v stupňoch Fahrenheita. Pri bode mrazu nameriame 32°F. Pokiaľ sa teplota zvýši o 1 stupeň Celzia, odpovedá to zvýšeniu o 1,8 stupňa Fahrenheita. Koľko nameriame stupňov Fahrenheita pri teplote 24°C?

Viacciferné násobenie

3D objekty z rôznych pohľadov

Mocniny

92532
8
27

Binárne čísla

Výrazy s mocninami a odmocninami

3684
616
2

Rovnice s desatinnými číslami

Viacciferné delenie

Zlomky a desatinné čísla

Malá násobilka

3242
494024
48

Jednotky obsahu

plavecký bazén (povrch vody)7000 m²2 m²
1600 m²kulečníkový stůlhokejové hřiště
sjezdovka160 m²volejbalové hřiště
1000 m²fotbalové hřiště0,1 km²

Rovnice so zátvorkami

Graf lineárnej funkcie

Najväčší spoločný deliteľ

NSD(15, 20)47
2NSD(8, 20)6
5NSD(12, 18)3
NSD(14, 21)NSD(8, 22)NSD(15, 21)

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 29 na desítky.

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou

Násobilka čísla 5

15
25
3550
40
10

Jednotky obsahu: zo života

100 cm²

stůllist papíru

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

Niektoré deti nepoužívajú na zjazdy po zasnežených svahoch sánky ale lopaty. V obchode so zimným tovarom stála takáto lopata 85 korún, ale teraz, na jar, ju zlacnili o 37 korún. Za koľko korún si môžu nadšenci zimných zjazdov kúpiť lopatu teraz?

Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem

Sčítanie a odčítanie do 20

1316
14
12
17
15

Určovanie uhlov

Siete telies

Dosadzovanie do výrazov

Desatinné čísla slovom

čtyři setiny3,4čtyři
tři celá čtyři0,750,4
tři čtvrtiny0,04čtvrtina
0,25čtyři desetiny4,0

Výrazy s absolútnou hodnotou

2-1
3-2
1-3

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 12 a 18?

Sčítanie a odčítanie od 20 do 100

27162
13810
52
9469

Číselná os: celé čísla

Zlomky na číselnej osi

Jednotky dĺžky

0,1 cm = mm

Zákerné slovné úlohy

Na smreku je tridsaťdva šišiek. Na jedli je trinásť šišiek. Koľko šišiek visí spolu na oboch stromoch?

Poradie operácií, zátvorky

Násobilka čísla 3

12
27
2124
159

Viacciferné delenie

Slovné úlohy na množiny

Vendelín už má našporených 26 mincí, avšak papierové bankovky zatiaľ bohužiaľ nemá. Polovica jeho mincí sú päťdesiatkoruny. 20 mincí má Vendelín uložených v pokladničke tvaru ružového prasiatka, zvyšok má v peňaženke. Ak má v peňaženke 270 korún, koľko päťdesiatkorún má v prasiatku?

Počítanie s časom

3 minuty a 15 vteřin = vteřin

Mocniny

Siete kocky

Má každá strana kocka jednu sousední stranu stejně barevnou?

anone

Jednociferné delenie

Najväčší spoločný deliteľ

Jaký je největší společný dělitel čísel 14 a 21?

Násobenie a delenie desatinných čísel

Aritmetická a geometrická postupnosť

aritmetická posloupnost

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Určete obsah kruhu:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 1002 na stovky.

Rímske čísla

Zapiš 100 pomocí římských číslic.

Malá násobilka

Zlomky: mix

Milan sa tento rok rozhodol zúčastniť sa maratónu s názvom Ukrutniak, ktorého trať meria, ako to už býva, 42 kilometrov. Z toho sú celé tri sedminy do kopca. Jedna tretina Ukrutniaka vedie po rovine. Koľko kilometrov pobeží pri tomto maratóne Milan dole kopcom?

Zlomky na číselnej osi

Určovanie zlomkov

Akému zlomku zodpovedná nasledujúci obrázok?

Párne, nepárne

Které z následujících čísel je párne?

Výrazy s absolútnou hodnotou

Odmocniny

Kombinatorická číselná rozcvička

Koľko dvojciferných čísel neobsahuje číslicu 1?

Stavby z kociek: pohľad zo strán

Výrazy s mocninami a odmocninami

Lomené výrazy

Pytagorova veta: základné použitie

Zlomky a desatinné čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Sčítanie a odčítanie do 10

8
7
3
2
65
49

Kvadratické rovnice

Pán Junák zdedil po dedkovi obrovskú obdĺžnikovú stodolu, ktorá má plochu 300 metroch štvorcových a jedna jej strana je o 5 metrov dlhšia než druhá strana. Koľko metrov meria dlhšia strana stodoly?

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Zaokrouhlete 10101 na desítky.

Sčítanie obrázkami

Obsah, obvod: mix

Mravce závodili okolo tehly. Dlhšia strana tehly meria 20 centimetrov, kratšia má 5 centimetrov. Výška tehly nás, logicky, nezaujíma. Ako dlhá má byť trať mravčieho závodu, ktorý, mimochodom, vyhral Ferda?

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Malá násobilka

63
54
49
42
4864
72
81

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Určovanie zlomkov

Ktorý obrázok zodpovedá tomuto zlomku?

Množiny: pojmy

Krátenie zlomkov

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Matejova mamka upiekla 3 druhy koláčov: makové, orechové a tvarohové. Z každého 5 kusov. Určite koľkými spôsobmi si môže Matej vybrať 4 koláče.

Delenie so zvyškom

Čerti si v pekle hádzali kockou (takou, aká sa používa napríklad pri 'Človeče, nehnevaj sa'). Ich hra bola jednoduchá: každý sa snažil hodiť čo najviac bodov a keď mu padla šesťka, hádzal ešte raz. Uriáš napríklad hodil šesťku a potom trojku, mal teda 9 bodov. No napríklad Belzebub hodil v jednom ťahu 27 bodov. Aké číslo mu padlo na kocke pri poslednom hode?

Percentá: mix

Bart a Líza si rozdelili 21 guľôčok, s tým, že Líza mala 40 % z toho, čo si zabavil Bart. Koľko guľôčok mal Bart?

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM