Matematika: 9. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Celé čísla

Mocniny, odmocniny, logaritmy

Zlomky, percentá, desatinné čísla

Zlomky

Percentá

Desatinné čísla

Geometria

Názvy a vlastnosti útvarov

Obsah, obvod

Objem, povrch

Uhly

Geometrické konštrukcie

Operácie a vlastnosti v rovine

Pravouhlý trojuholník

Rovnice, funkcie, výrazy

Výrazy a ich úpravy

Rovnice

Úlohy s rovnicami

Funkcie

Grafy funkcií

Jednotky, miery

Čas

Jednotky

Peniaze

Tematické zadania

Tematické zadania: slovné úlohy

Logické úlohy

Sokoban

Gulička

Skákačka

Rozdelovačka

Rušná hodinka

Ploty

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM