Aritmetika: Násobenie a delenie

Malá násobilka

Tabuľka malej násobilky

Rozhodovačka: stredné

Malá násobilka

Slovné úlohy: stredné

Tabuľka malej násobilky

Rozhodovačka: ľahké

Pavučiny s násobením

Presúvanie: ľahké

Malá násobilka

Pexeso: stredné

Pavučiny s násobením

Presúvanie: stredné

Malá násobilka

Pexeso: ťažké

Tabuľka malej násobilky

Počítanie: ľahké

Tabuľka malej násobilky

Počítanie: stredné

Tabuľka malej násobilky

Pexeso: stredné

Malá násobilka

Roboti: ľahké
0

Viacciferné násobenie

Viacciferné násobenie

Slovné úlohy: ľahké

Viacciferné násobenie

Pexeso: ľahké

Viacciferné násobenie

Slovné úlohy: stredné

Viacciferné násobenie

Pexeso: stredné

Viacciferné násobenie

Krok po kroku: ľahké

Viacciferné násobenie

Počítanie: ľahké

Viacciferné násobenie

Rozhodovačka: ľahké

Viacciferné násobenie

Rozhodovačka: stredné

Viacciferné násobenie

Počítanie: stredné

Viacciferné násobenie

Počítanie: ťažké

Písomné násobenie pod sebou

Písomné násobenie pod sebou

Rozhodovačka: stredné

Písomné násobenie pod sebou

Presúvanie: stredné

Jednociferné delenie

Jednociferné delenie

Tetris: ľahké
0

Jednociferné delenie

Roboti: ľahké
0

Delenie so zvyškom

Delenie so zvyškom

Slovné úlohy: ľahké

Delenie so zvyškom

Pexeso: ľahké

Delenie so zvyškom

Slovné úlohy: stredné

Delenie so zvyškom

Rozhodovačka: ľahké

Delenie so zvyškom

Počítanie: stredné

Delenie so zvyškom

Počítanie: ľahké

Delenie so zvyškom

Presúvanie: ľahké

Delenie so zvyškom

Presúvanie: stredné

Delenie so zvyškom

Presúvanie: ťažké

Viacciferné delenie

Viacciferné delenie

Počítanie: ľahké

Viacciferné delenie

Počítanie: stredné

Viacciferné delenie

Rozhodovačka: stredné

Viacciferné delenie

Pexeso: ľahké

Viacciferné delenie

Pexeso: stredné

Viacciferné delenie

Krok po kroku: ľahké

Viacciferné delenie

Tetris: ľahké
0

Písomné delenie pod sebou

Písomné delenie pod sebou

Presúvanie: stredné

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Presúvanie: stredné

Násobenie a delenie: mix

Násobenie a delenie: mix

Slovné úlohy: stredné

Násobenie a delenie: mix

Slovné úlohy: ľahké

Násobenie a delenie: mix

Rozhodovačka: ľahké

Násobenie a delenie: mix

Rozhodovačka: stredné

Násobenie a delenie: mix

Počítanie: ľahké

Násobenie a delenie: mix

Počítanie: stredné

Násobenie a delenie

Kalkulačka: ľahké
0/10

Násobenie a delenie II

Kalkulačka: ľahké
0/9

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: určovanie

Percentá: určovanie

Presúvanie: ľahké

Odhady percent – bodky

Rozhodovačka: ľahké

Percentá: mix

Percentá: mix

Slovné úlohy: ľahké

Geometria: Geometrické pojmy

Názvy útvarov

Názvy útvarov

Roboti: ľahké
0

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy: uhly

Rozhodovačka: ľahké

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Rozhodovačka: ľahké

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Presúvanie: ľahké

Geometria: Geometrické konštrukcie

Konštrukčné úlohy

Konštrukčné úlohy

Krok po kroku: ľahké

Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Dosadzovanie do výrazov

Krok po kroku: ľahké

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Krok po kroku: ľahké

Logické úlohy: Úlohy s nápadom

Úlohy s nápadom

Úlohy s nápadom

Počítanie: stredné
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia