Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Aritmetika: Čísla

Porovnávanie čísel do 100

Tabuľka nerovnosti

stredné

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie

stredné

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Počítanie

stredné

Čísla: mix

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

ľahké

Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie do 20

Sčítacie pyramídy

ťažké

Pavučiny

ťažké

Aritmetika: Celé čísla

Porovnávanie celých čísel

Rozhodovačka

ľahké

Číselná os: celé čísla

Presúvanie

ľahké

Pexeso

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie so zápornými číslami

Rozhodovačka

ľahké

Celé čísla: mix

Rozhodovačka

ľahké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: určovanie

Odhady percent – bodky

ľahké

Percentá: mix

Slovné úlohy

ľahké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Desatinné čísla slovom

stredné

Rozhodovačka

stredné

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka

stredné

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Počítanie

stredné

Desatinné čísla na číselnej osi

Presúvanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Počítanie

ľahké

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Strieľačka

ľahké
0

Násobenie a delenie desatinných čísel

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Desetinné čísla: mix

Slovné úlohy

stredné

Geometria: Geometrické pojmy

Názvy útvarov

Roboti

ľahké
0

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy: uhly

ľahké

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

ľahké

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Presúvanie

ľahké

Geometria: Obsah, obvod

Obsah (na mriežke)

Pexeso

ľahké

Presúvanie

stredné

Počítanie

ľahké

Obvod (na mriezke)

Pexeso

ľahké

Počítanie

ľahké

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Počítanie

stredné

Presúvanie

stredné

Obsah, obvod: mix

Počítanie

ľahké

Geometria: Geometrické konštrukcie

Konštrukčné úlohy

Odvodzovanie

ľahké

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Presúvanie

ľahké

Presúvanie

stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítanie

ľahké

Základné rovnice s jednou neznámou

Pexeso

ľahké

Počítanie

ľahké

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Grafár

ľahké

Roboti

ľahké
0

Jednotky, miery: Čas

Jednotky času

Rozhodovačka

ľahké

Pexeso

ľahké

Počítanie

ľahké

Počítanie s časom

Slovné úlohy s časom

ľahké

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

stredné

Interpretácia tabuliek

Slovné úlohy

stredné

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty: ľahké

ľahké
0/14

Počty: ťažšie

ľahké
0/13

Počty s pamäťou

ľahké
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Stredné

ľahké
0/23

Logické úlohy: Sudoku so symbolmi

Sudoku so symbolmi

Sudoku 4×4: ťažšie

ľahké
0/17

Sudoku 6×6

ľahké
0/14
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať

Vzhľadom na uzatvorenie škôl majú systémy Vieme zvýšenú prevádzku a množstvo otázok. Prosím, zasielajte iba nevyhnutné otázky a pripomienky. Pred zaslaním otázky si, prosím, prezrite časté otázky. Ďakujeme za pochopenie.
Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešenia úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.