Téma
Aritmetika: Čísla 0 / 5
Aritmetika: Sčítanie a odčítanie 0 / 1
Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie 0 / 5
Aritmetika: Násobenie a delenie 0 / 27 0 / 29 0 / 7
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií 0 / 13 0 / 36
Aritmetika: Celé čísla 0 / 11 0 / 4
Aritmetika: Deliteľnosť 0 / 13 0 / 3
Aritmetika: Číselné sústavy 0 / 5 0 / 5
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky 0 / 36 0 / 4
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá 0 / 9
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla 0 / 26 0 / 6
Geometria: Priestorová predstavivosť 0 / 12
Geometria: Geometrické pojmy 0 / 3
Geometria: Obsah, obvod 0 / 13
Geometria: Uhly 0 / 8 0 / 4
Geometria: Geometrické konštrukcie 0 / 1
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine 0 / 5
Geometria: Pravouhlý trojuholník 0 / 1
Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy 0 / 3
Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice 0 / 4
Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami 0 / 4
Funkcie: Grafy funkcií 0 / 5 0 / 4
Jednotky, miery: Čas 0 / 4
Jednotky, miery: Jednotky 0 / 27
Jednotky, miery: Peniaze 0 / 1
Diskrétna matematika: Množiny 0 / 1
Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky 0 / 4
Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy 0 / 1
Logické úlohy: Sokoban 0 / 74
Logické úlohy: Gulička 0 / 102
Logické úlohy: Skákačka 0 / 92
Logické úlohy: Rozdelovačka 0 / 129
Logické úlohy: Rušná hodinka 0 / 62
Logické úlohy: Ploty 0 / 79
Logické úlohy: Sudoku so symbolmi 0 / 42

Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie do 20

Pavučiny

Presúvanie: ťažké

Aritmetika: Násobenie a delenie

Malá násobilka

Tabuľka malej násobilky

Rozhodovačka: stredné

Pavučiny s násobením

Presúvanie: stredné

Malá násobilka

Pexeso: ťažké

Tabuľka malej násobilky

Počítanie: ľahké

Tabuľka malej násobilky

Počítanie: stredné

Tabuľka malej násobilky

Pexeso: stredné

Viacciferné násobenie

Viacciferné násobenie

Pexeso: ľahké

Viacciferné násobenie

Slovné úlohy: stredné

Viacciferné násobenie

Pexeso: stredné

Viacciferné násobenie

Rozhodovačka: stredné

Viacciferné násobenie

Počítanie: stredné

Viacciferné násobenie

Počítanie: ťažké

Písomné násobenie pod sebou

Písomné násobenie pod sebou

Rozhodovačka: stredné

Písomné násobenie pod sebou

Presúvanie: stredné

Delenie so zvyškom

Delenie so zvyškom

Slovné úlohy: stredné

Delenie so zvyškom

Počítanie: stredné

Delenie so zvyškom

Presúvanie: stredné

Delenie so zvyškom

Presúvanie: ťažké

Viacciferné delenie

Viacciferné delenie

Počítanie: stredné

Viacciferné delenie

Rozhodovačka: stredné

Viacciferné delenie

Pexeso: ľahké

Viacciferné delenie

Pexeso: stredné

Viacciferné delenie

Tetris: ľahké
0

Písomné delenie pod sebou

Písomné delenie pod sebou

Presúvanie: stredné

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Písomné delenie dvojciferným činiteľom

Presúvanie: stredné

Násobenie a delenie: mix

Násobenie a delenie: mix

Slovné úlohy: stredné

Násobenie a delenie: mix

Rozhodovačka: stredné

Násobenie a delenie: mix

Počítanie: stredné

Násobenie a delenie

Kalkulačka: ľahké
0/10

Násobenie a delenie II

Kalkulačka: ľahké
0/9

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Určovanie zlomkov

Určovanie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Určovanie zlomkov

Presúvanie: stredné

Určovanie zlomkov

Počítanie: ľahké

Zlomky slovom

Pexeso: ľahké

Určovanie zlomkov

Pexeso: ľahké

Určovanie zlomkov

Roboti: ľahké
0

Zlomky na číselnej osi

Zlomky na číselnej osi

Presúvanie: ľahké

Zlomky na číselnej osi

Pexeso: stredné

Zlomky na číselnej osi

Presúvanie: stredné

Porovnávanie zlomkov

Porovnávanie zlomkov

Presúvanie: ľahké

Porovnávanie zlomkov

Presúvanie: stredné

Porovnávanie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Krátenie zlomkov

Krátenie zlomkov

Pexeso: stredné

Krátenie zlomkov

Počítanie: stredné

Krátenie zlomkov

Krok po kroku: stredné

Krátenie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Krátenie zlomkov

Presúvanie: ľahké

Krátenie zlomkov

Presúvanie: stredné

Zmiešané čísla

Zmiešané čísla

Pexeso: stredné

Zmiešané čísla

Počítanie: stredné

Zmiešané čísla

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Pexeso: stredné

Zlomky: sčítanie obrázkami

Pexeso: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Počítanie: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Krok po kroku: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Presúvanie: ľahké

Sčítanie zlomkov s obrázkami

Počítanie: stredné

Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem

Počítanie: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Presúvanie: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Krok po kroku: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Počítanie: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Presúvanie: ľahké

Násobenie a delenie zlomkov

Presúvanie: stredné

Zlomky: mix

Zlomky: mix

Slovné úlohy: ľahké

Zlomky: mix

Slovné úlohy: stredné

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Desatinné čísla slovom

Pexeso: ťažké

Desatinné čísla slovom

Pexeso: stredné

Desatinné čísla slovom

Rozhodovačka: stredné

Porovnávanie desatinných čísel

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Počítanie: stredné

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Rozhodovačka: ťažké

Desatinné čísla na číselnej osi

Desatinné čísla na číselnej osi

Rozhodovačka: stredné

Desatinné čísla na číselnej osi

Pexeso: stredné

Desatinné čísla na číselnej osi

Presúvanie: ľahké

Desatinné čísla na číselnej osi

Presúvanie: stredné

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Počítanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Pexeso: stredné

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Počítanie: stredné

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Strieľačka: ľahké
0

Násobenie a delenie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Násobenie a delenie desatinných čísel

Počítanie: stredné

Násobenie a delenie desatinných čísel

Počítanie: ťažké

Násobenie a delenie desatinných čísel

Pexeso: stredné

Násobenie a delenie desatinných čísel

Strieľačka: ľahké
0

Zlomky a desatinné čísla

Zlomky a desatinné čísla

Pexeso: stredné

Zlomky a desatinné čísla

Krok po kroku: stredné

Prevod desatinného čísla na zlomok

Krok po kroku: stredné

Zlomky a desatinné čísla

Rozhodovačka: stredné

Zlomky a desatinné čísla

Presúvanie: stredné

Zlomky a desatinné čísla

Počítanie: stredné

Desetinné čísla: mix

Desetinné čísla: mix

Slovné úlohy: stredné

Geometria: Geometrické pojmy

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy: uhly

Rozhodovačka: ľahké

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Rozhodovačka: ľahké

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Presúvanie: ľahké

Geometria: Geometrické konštrukcie

Konštrukčné úlohy

Konštrukčné úlohy

Krok po kroku: ľahké

Geometria: Pravouhlý trojuholník

Pytagorova veta: základné použitie

Pytagorova veta: základné použitie

Presúvanie: ľahké

Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Dosadzovanie do výrazov

Krok po kroku: ľahké

Dosadzovanie do výrazov

Krok po kroku: stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Krok po kroku: ľahké

Diskrétna matematika: Množiny

Vennove diagramy

Vennove diagramy

Presúvanie: stredné

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Zákerné slovné úlohy

Slovné úlohy: stredné

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: zákerné

Sokoban: ľahké
0/19

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Stredné

Rušná hodinka: ľahké
0/23

Logické úlohy: Sudoku so symbolmi

Sudoku so symbolmi

Sudoku 6×6

Farebné sudoku: ľahké
0/14
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia