Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.
Téma
Aritmetika: Čísla 0 / 3
Aritmetika: Sčítanie a odčítanie 0 / 1
Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie 0 / 5
Aritmetika: Násobenie a delenie 0 / 25 0 / 7
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií 0 / 12
Aritmetika: Celé čísla 0 / 11 0 / 4
Aritmetika: Deliteľnosť 0 / 13 0 / 3
Aritmetika: Číselné sústavy 0 / 5 0 / 5
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky 0 / 34 0 / 4
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá 0 / 9
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla 0 / 24 0 / 6
Geometria: Priestorová predstavivosť 0 / 12
Geometria: Geometrické pojmy 0 / 3
Geometria: Obsah, obvod 0 / 13
Geometria: Uhly 0 / 8 0 / 4
Geometria: Geometrické konštrukcie 0 / 1
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine 0 / 5
Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy
Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice 0 / 4
Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami 0 / 4
Funkcie: Grafy funkcií 0 / 5 0 / 4
Jednotky, miery: Čas 0 / 4
Jednotky, miery: Jednotky 0 / 27
Jednotky, miery: Peniaze 0 / 1
Diskrétna matematika: Množiny 0 / 1
Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky 0 / 4
Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy 0 / 1
Logické úlohy: Sokoban 0 / 74
Logické úlohy: Gulička 0 / 102
Logické úlohy: Skákačka 0 / 92
Logické úlohy: Rozdelovačka 0 / 129
Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka 0 / 72
Logické úlohy: Rušná hodinka 0 / 62
Logické úlohy: Ploty 0 / 79
Logické úlohy: Sudoku so symbolmi 0 / 42

Aritmetika: Čísla

Zaokrúhľovanie na desiatky a stovky

Rozhodovačka

stredné

Zaokrúhlovanie veľkých čisel

Počítanie

stredné

Čísla: mix

Počítanie

stredné

Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie do 20

Pavučiny

ťažké

Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie nad 100

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Počítanie

ťažké

Odčítanie pod sebou

Presúvanie

stredné

Viacciferné sčítanie a odčítanie: mix

Rozhodovačka

stredné

Aritmetika: Celé čísla

Porovnávanie celých čísel

Rozhodovačka

ľahké

Číselná os: celé čísla

Pexeso

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie

ľahké

Roboti

ľahké
0

Počítanie so zápornými číslami

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Počítanie

ľahké

Výrazy s absolútnou hodnotou

Pexeso

stredné

Celé čísla: mix

Rozhodovačka

ľahké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: určovanie

Odhady percent – bodky

ľahké

Pexeso

stredné

Počítanie s percentami

Odvodzovanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Zlomky a percentá

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Percentá: mix

Slovné úlohy

ľahké

Geometria: Geometrické pojmy

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy: uhly

ľahké

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

ľahké

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Presúvanie

ľahké

Geometria: Geometrické konštrukcie

Konštrukčné úlohy

Odvodzovanie

ľahké

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Presúvanie

ľahké

Presúvanie

stredné

Stredová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Presúvanie

stredné

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Rozhodovačka

ľahké

Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy

Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice

Jednokrokové rovnice

Počítanie

ľahké

Základné rovnice s jednou neznámou

Odvodzovanie

ľahké

Pexeso

ľahké

Počítanie

ľahké

Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami

Myslím si číslo

Myslím si číslo (po krokoch)

stredné

Myslím si číslo

stredné

Priama a nepriama úmernosť

Odvodzovanie

stredné

Priama a nepriama úmera

stredné

Jednotky, miery: Peniaze

Peniaze

Slovné úlohy o peniazoch

stredné

Diskrétna matematika: Množiny

Vennove diagramy

Presúvanie

stredné

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na stĺpcové grafy

stredné

Slovné úlohy na líniové grafy

stredné

Interpretácia tabuliek

Slovné úlohy

stredné

Vzťahy grafov a tabuliek

Rozhodovačka

stredné

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Zákerné slovné úlohy

stredné

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: zákerné

ľahké
0/19

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty: ľahké

ľahké
0/14

Počty: ťažšie

ľahké
0/13

Počty s pamäťou

ľahké
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Stredné

ľahké
0/23

Logické úlohy: Sudoku so symbolmi

Sudoku so symbolmi

Sudoku 6×6

ľahké
0/14
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať

Vzhľadom na uzatvorenie škôl majú systémy Vieme zvýšenú prevádzku a množstvo otázok. Prosím, zasielajte iba nevyhnutné otázky a pripomienky. Pred zaslaním otázky si, prosím, prezrite časté otázky. Ďakujeme za pochopenie.
Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešenia úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.