Aritmetika: Sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie: mix

Číselné ovály

Presúvanie: ľahké

Aritmetika: Viacciferné sčítanie a odčítanie

Odčítanie pod sebou

Odčítanie pod sebou

Presúvanie: ľahké

Odčítanie pod sebou

Presúvanie: stredné

Aritmetika: Číselné sústavy

Rímske číslice

Rímske číslice

Pexeso: stredné

Rímske rovnice

Presúvanie: stredné

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá

Percentá: určovanie

Percentá: určovanie

Presúvanie: ľahké

Odhady percent – bodky

Rozhodovačka: ľahké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Desatinné čísla slovom

Pexeso: stredné

Desatinné čísla slovom

Rozhodovačka: stredné

Porovnávanie desatinných čísel

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Počítanie: stredné

Desatinné čísla na číselnej osi

Desatinné čísla na číselnej osi

Rozhodovačka: stredné

Desatinné čísla na číselnej osi

Pexeso: stredné

Desatinné čísla na číselnej osi

Presúvanie: ľahké

Desatinné čísla na číselnej osi

Roboti: ľahké
0

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Počítanie: ľahké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Pexeso: stredné

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Roboti: ľahké
0

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Strieľačka: ľahké
0

Násobenie a delenie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Počítanie: ľahké

Násobenie a delenie desatinných čísel

Rozhodovačka: ľahké

Násobenie a delenie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Násobenie a delenie desatinných čísel

Počítanie: stredné

Násobenie a delenie desatinných čísel

Roboti: ľahké
0

Násobenie a delenie desatinných čísel

Strieľačka: ľahké
0

Delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Počítanie: ľahké

Desetinné čísla: mix

Desetinné čísla: mix

Slovné úlohy: stredné

Geometria: Priestorová predstavivosť

Priestorová predstavivosť v rovine

Rozdeľovačka: stredné

Rozdeľovačka: ľahké
0/50

Nárys, pôdorys, bokorys

Nárys a pôdorys

Pexeso: stredné

Siete kocky

Siete kocky

Presúvanie: ľahké

Priestorová predstavivosť: 3D objekty

3D objekty z rôznych pohľadov

Rozhodovačka: ľahké

3D objekty z rôznych pohľadov

Pexeso: ľahké

Priestorová predstavivosť: mix

Priestorová predstavivosť: mix

Rozhodovačka: ľahké

Geometria: Geometrické pojmy

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy: veľkosť uhlov

Rozhodovačka: ľahké

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Presúvanie: ľahké

Geometria: Obsah, obvod

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka: ľahké

Obsah, obvod: mix

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka: ľahké

Geometria: Geometrické konštrukcie

Rovnobežky a kolmice

Kolmice

Mriežkovaná: ľahké
0/9

Trojuholníky

Trojuholníky

Mriežkovaná: ľahké
0/10

Štvoruholníky

Štvoruholníky

Mriežkovaná: ľahké
0/9

Konštrukčné úlohy

Konštrukčné úlohy

Krok po kroku: ľahké

Geometrické konštrukcie: mix

Vzdialenosti

Mriežkovaná: ľahké
0/9

Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami

Pomery

Pomery

Rozhodovačka: ľahké

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Súradnice bodov v rovine

Pexeso: stredné

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Tabuľky: základné porozumenie

Tabuľky: základné porozumenie

Slovné úlohy: stredné

Vzťahy grafov a tabuliek

Vzťahy grafov a tabuliek

Rozhodovačka: ľahké

Stĺpcové grafy

Stĺpcové grafy

Porozumenie: ľahké
0/0

Grafy a tabuľky: mix

Grafy a tabuľky: mix

Rozhodovačka: ľahké

Logické úlohy: Úlohy s nápadom

Úlohy s nápadom

Úlohy s nápadom

Počítanie: stredné
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia