Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.
Téma
Aritmetika: Násobenie a delenie 0 / 4 0 / 7
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií 0 / 5
Aritmetika: Celé čísla 0 / 10 0 / 8
Aritmetika: Deliteľnosť 0 / 13 0 / 3
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy 0 / 15 0 / 3
Aritmetika: Číselné sústavy 0 / 2 0 / 4
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky 0 / 38 0 / 11
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá 0 / 13 0 / 4
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla 0 / 32 0 / 6
Geometria: Priestorová predstavivosť 0 / 13
Geometria: Geometrické pojmy 0 / 7
Geometria: Obsah, obvod 0 / 11
Geometria: Objem, povrch 0 / 7
Geometria: Uhly 0 / 9 0 / 4
Geometria: Geometrické konštrukcie 0 / 3
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine 0 / 5
Geometria: Pravouhlý trojuholník 0 / 6
Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy 0 / 7
Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice 0 / 11
Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami 0 / 7
Funkcie: Grafy funkcií 0 / 7 0 / 4
Jednotky, miery: Čas 0 / 2
Jednotky, miery: Jednotky 0 / 22 0 / 4
Jednotky, miery: Peniaze 0 / 2
Diskrétna matematika: Množiny 0 / 2
Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky 0 / 3
Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy 0 / 1
Logické úlohy: Sokoban 0 / 150
Logické úlohy: Gulička 0 / 48
Logické úlohy: Skákačka 0 / 85
Logické úlohy: Rozdelovačka 0 / 184
Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka 0 / 16
Logické úlohy: Rušná hodinka 0 / 48
Logické úlohy: Ploty 0 / 134
Logické úlohy: Sudoku so symbolmi 0 / 42

Aritmetika: Násobenie a delenie

Viacciferné násobenie

Počítanie

ťažké

Rozhodovačka

stredné

Viacciferné delenie

Pexeso

stredné

Tetris

ľahké
0

Násobenie a delenie: mix

Rozhodovačka

stredné

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Počítanie: kombinácie operácií

Doplňovanie radov: počítanie

stredné

Kombinácie operácií: mix

Počítanie

stredné

Číselné krížovky

stredné

Číselné krížovky

ťažké

Doplň operáciu

stredné

Aritmetika: Celé čísla

Porovnávanie celých čísel

Rozhodovačka

ľahké

Číselná os: celé čísla

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie

ľahké

Roboti

ľahké
0

Počítanie so zápornými číslami

Rozhodovačka

ľahké

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Počítanie

ľahké

Roboti

ľahké
0

Výrazy s absolútnou hodnotou

Pexeso

stredné

Celé čísla: mix

Rozhodovačka

ľahké

Aritmetika: Číselné sústavy

Rímske čísla

Pexeso

stredné

Rímske rovnice

stredné

Roboti

ľahké
0

Geometria: Geometrické pojmy

Geometrické pojmy

Pexeso

stredné

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy: uhly

ľahké

Pojmy: dvojice uhlov

stredné

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

Pojmy súvisiace s trojuholníkom

ľahké

Pojmy súvisiace s kružnicou

Pojmy súvisiace s kružnicou

ľahké

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Presúvanie

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Geometria: Obsah, obvod

Obsah: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Presúvanie

stredné

Obvod: trojuholníky, štvoruholníky

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Obsah, obvod: kruh, kružnica

Počítanie

stredné

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah šedej oblasti

stredné

Obsah, obvod: mix

Slovné úlohy

stredné

Rozhodovačka

stredné

Slovné úlohy

ťažké

Obsah, obvod: vzorce, princípy

stredné

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: označenie

stredné

Konštrukčné úlohy

Odvodzovanie

ľahké

Odvodzovanie

stredné

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Osová súmernosť

Presúvanie

stredné

Stredová súmernosť

Rozhodovačka

ľahké

Presúvanie

stredné

Určenie zobrazení v rovine

Rozhodovačka

stredné

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Rozhodovačka

ľahké

Geometria: Pravouhlý trojuholník

Pytagorova veta: základné použitie

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Pexeso

stredné

Presúvanie

stredné

Pytagorova veta: aplikácie

Odvodzovanie

stredné

Slovné úlohy

stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy

Dosadzovanie do výrazov

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Úpravy výrazov s jednou neznámou

Presúvanie

stredné

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

ľahké

Odvodzovanie

stredné

Úpravy výrazov s mnohočlenmi

Počítanie

stredné

Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice

Základné rovnice s jednou neznámou

Odvodzovanie

ľahké

Pexeso

ľahké

Pexeso

stredné

Odvodzovanie

stredné

Počítanie

ľahké

Počítanie

stredné

Rovnice so zátvorkami

Počítanie

stredné

Rovnice s neznámou v menovateli

Počítanie

stredné

Rovnice so zlomkami

Odvodzovanie

stredné

Kvadratické rovnice

Presúvanie

ťažké

Rovnice: mix

Počítanie

stredné

Funkcie: Grafy funkcií

Súradnice bodov v rovine

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Grafár

ľahké

Roboti

ľahké
0

Graf lineárnej funkcie

Grafár

ľahké

Grafár

stredné

Smernice lineárnej funkcie

ľahké

Graf kvadratickej funkcie

Grafár

stredné

Diskrétna matematika: Množiny

Vennove diagramy

Presúvanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na líniové grafy

stredné

Interpretácia tabuliek

Slovné úlohy

stredné

Vzťahy grafov a tabuliek

Rozhodovačka

stredné

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Zákerné slovné úlohy

stredné

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Počty s pamäťou

ľahké
0/5

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Ťažké

ľahké
0/12

Logické úlohy: Sudoku so symbolmi

Sudoku so symbolmi

Sudoku 6×6

ľahké
0/14
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať

Vzhľadom na uzatvorenie škôl majú systémy Vieme zvýšenú prevádzku a množstvo otázok. Prosím, zasielajte iba nevyhnutné otázky a pripomienky. Pred zaslaním otázky si, prosím, prezrite časté otázky. Ďakujeme za pochopenie.
Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešenia úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.