Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Kombinácie operácií: mix

Číselné krížovky

Presúvanie: ťažké

Doplň operáciu

Presúvanie: ťažké

Aritmetika: Číselné sústavy

Rímske čísla

Rímske čísla

Roboti: ľahké
0

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky na číselnej osi

Zlomky na číselnej osi

Počítanie: stredné

Zlomky na číselnej osi

Rozhodovačka: ťažké

Zlomky na číselnej osi

Rozhodovačka: stredné

Zlomky na číselnej osi

Pexeso: stredné

Zlomky na číselnej osi

Presúvanie: stredné

Zlomky na číselnej osi

Roboti: ľahké
0

Porovnávanie zlomkov

Porovnávanie zlomkov

Presúvanie: stredné

Porovnávanie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Porovnávanie zlomkov

Rozhodovačka: ťažké

Porovnávanie zlomkov

Roboti: ľahké
0

Krátenie zlomkov

Krátenie zlomkov

Pexeso: stredné

Krátenie zlomkov

Počítanie: stredné

Krátenie zlomkov

Krok po kroku: stredné

Krátenie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Krátenie zlomkov

Presúvanie: stredné

Krátenie zlomkov

Presúvanie: ťažké

Zmiešané čísla

Zmiešané čísla

Pexeso: stredné

Zmiešané čísla

Počítanie: stredné

Zmiešané čísla

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Pexeso: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Počítanie: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Krok po kroku: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Sčítanie zlomkov s celočíselným výsledkem

Počítanie: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Rozhodovačka: ťažké

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Presúvanie: stredné

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Presúvanie: ťažké

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Roboti: ľahké
0

Násobenie a delenie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Krok po kroku: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Pexeso: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Rozhodovačka: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Počítanie: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Presúvanie: stredné

Násobenie a delenie zlomkov

Presúvanie: ťažké

Zlomky: mix

Výpočty so zlomkami

Počítanie: ťažké

Zlomky: mix

Počítanie: stredné

Zlomky: mix

Slovné úlohy: stredné

Zlomky: mix

Rozhodovačka: stredné

Zlomky: mix

Slovné úlohy: ťažké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Desatinné čísla slovom

Desatinné čísla slovom

Pexeso: ťažké

Porovnávanie desatinných čísel

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka: ťažké

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Počítanie: ťažké

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Rozhodovačka: ťažké

Desatinné čísla na číselnej osi

Desatinné čísla na číselnej osi

Presúvanie: stredné

Desatinné čísla na číselnej osi

Roboti: ľahké
0

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Pexeso: ťažké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Rozhodovačka: ťažké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Počítanie: stredné

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Počítanie: ťažké

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Roboti: ľahké
0

Násobenie a delenie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel

Počítanie: ťažké

Násobenie a delenie desatinných čísel

Pexeso: stredné

Násobenie a delenie desatinných čísel

Pexeso: ťažké

Násobenie a delenie desatinných čísel

Roboti: ľahké
0

Násobenie a delenie desatinných čísel

Strieľačka: ľahké
0

Delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Rozhodovačka: stredné

Delenie desatinných čísel

Pexeso: ťažké

Delenie desatinných čísel

Počítanie: stredné

Delenie desatinných čísel

Počítanie: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Zlomky a desatinné čísla

Pexeso: stredné

Zlomky a desatinné čísla

Krok po kroku: stredné

Prevod desatinného čísla na zlomok

Krok po kroku: stredné

Zlomky a desatinné čísla

Rozhodovačka: stredné

Zlomky a desatinné čísla

Presúvanie: stredné

Zlomky a desatinné čísla

Presúvanie: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Rozhodovačka: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Počítanie: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Pexeso: ťažké

Zlomky a desatinné čísla

Počítanie: stredné

Desetinné čísla: mix

Desetinné čísla: mix

Rozhodovačka: stredné

Desetinné čísla: mix

Počítanie: stredné

Geometria: Geometrické pojmy

Geometrické pojmy

Geometrické pojmy

Pexeso: stredné

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy: dvojice uhlov

Rozhodovačka: stredné

Pojmy súvisiace s kružnicou

Pojmy súvisiace s kružnicou

Rozhodovačka: ľahké

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Rozhodovačka: ľahké

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: označenie

Rozhodovačka: stredné

Konštrukčné úlohy

Konštrukčné úlohy

Krok po kroku: stredné

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Grafy a tabuľky

Interpretácia grafov

Slovné úlohy na líniové grafy

Slovné úlohy: stredné

Vzťahy grafov a tabuliek

Vzťahy grafov a tabuliek

Rozhodovačka: stredné

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Slovné úlohy na výpočet veku

Slovné úlohy: ťažké

Zákerné slovné úlohy

Slovné úlohy: stredné

Logické úlohy: Sokoban

Sokoban

Sokoban: ťažké

Sokoban: ľahké
0/19

Logické úlohy: Gulička

Gulička

Gulička: skutočná výzva

Guľôčka: ľahké
0/3

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: skutočná výzva

Skákačka: ľahké
0/15

Logické úlohy: Rozdelovačka

Rozdelovačka

Rozdeľovačka: ťažké

Rozdeľovačka: ľahké
0/28

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Ťažké

Rušná hodinka: ľahké
0/12

Logické úlohy: Ploty

Ploty

Náročnejšie

Ploty: ľahké
0/19
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia