Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.
Téma
Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií 0 / 2
Aritmetika: Celé čísla 0 / 4 0 / 4
Aritmetika: Deliteľnosť 0 / 1
Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy 0 / 24 0 / 21 0 / 3
Aritmetika: Logaritmus 0 / 4 0 / 12 0 / 3
Aritmetika: Číselné sústavy 0 / 5 0 / 12
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky 0 / 14 0 / 11
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Percentá 0 / 5 0 / 4
Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla 0 / 19 0 / 14
Geometria: Priestorová predstavivosť 0 / 8
Geometria: Geometrické pojmy 0 / 4
Geometria: Obsah, obvod 0 / 7
Geometria: Objem, povrch 0 / 17
Geometria: Uhly 0 / 2 0 / 4
Geometria: Geometrické konštrukcie 0 / 3
Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine 0 / 3 0 / 4
Geometria: Pravouhlý trojuholník 0 / 12
Geometria: Kuželosečky 0 / 3
Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy 0 / 36
Rovnice, funkcie, výrazy: Rovnice 0 / 41
Rovnice, funkcie, výrazy: Úlohy s rovnicami 0 / 9
Rovnice, funkcie, výrazy: Postupnosti a rady 0 / 2
Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií 0 / 5
Funkcie: Grafy funkcií 0 / 21 0 / 8
Funkcie: Lineárne funkcie 0 / 2
Funkcie: Kvadratické funkcie 0 / 1
Funkcie: Goniometrické funkcie 0 / 6 0 / 21
Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie 0 / 1
Jednotky, miery: Čas 0 / 1
Jednotky, miery: Jednotky 0 / 3 0 / 8
Jednotky, miery: Peniaze 0 / 1
Diskrétna matematika: Množiny 0 / 14
Diskrétna matematika: Logika 0 / 8
Diskrétna matematika: Kombinatorika 0 / 8
Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť 0 / 7
Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Štatistika 0 / 1
Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy 0 / 1
Logické úlohy: Sokoban 0 / 140
Logické úlohy: Gulička 0 / 12
Logické úlohy: Skákačka 0 / 45
Logické úlohy: Rozdelovačka 0 / 128
Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka 0 / 6
Logické úlohy: Rušná hodinka 0 / 68
Logické úlohy: Ploty 0 / 244

Aritmetika: Počítanie: kombinácie operácií

Kombinácie operácií: mix

Číselné krížovky

ťažké

Doplň operáciu

ťažké

Aritmetika: Celé čísla

Počítanie so zápornými číslami

Roboti

ľahké
0

Výrazy s absolútnou hodnotou

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Celé čísla: mix

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Aritmetika: Deliteľnosť

Deliteľnosť

Krížovka deliteľnosti

ťažké

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Desatinné čísla

Porovnávanie desatinných čísel

Rozhodovačka

ťažké

Desatinné čísla na číselnej osi

Roboti

ľahké
0

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Pexeso

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Počítanie

ťažké

Roboti

ľahké
0

Násobenie a delenie desatinných čísel

Pexeso

ťažké

Roboti

ľahké
0

Delenie desatinných čísel

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

ťažké

Pexeso

ťažké

Počítanie

stredné

Zlomky a desatinné čísla

Rozhodovačka

ťažké

Počítanie

ťažké

Pexeso

ťažké

Desatinné čísla, mocniny, odmocniny

Počítanie

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Desetinné čísla: mix

Výpočty s desatinnými číslami

ťažké

Rozhodovačka

stredné

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Počítanie

ťažké

Geometria: Priestorová predstavivosť

Nárys, pôdorys, bokorys

Nárys a pôdorys

stredné

Siete kocky

Presúvanie

stredné

Presúvanie

ťažké

Siete kocky

stredné

Siete kocky

ťažké

Siete telies

Pexeso

stredné

Rozhodovačka

stredné

Priestorová predstavivosť: mix

Priestorová predstavivosť: mix

stredné

Geometria: Geometrické pojmy

Geometrické pojmy

Pexeso

stredné

Pojmy súvisiace s uhlami

Pojmy: dvojice uhlov

stredné

Pojmy súvisiace s kružnicou

Pojmy súvisiace s kružnicou

ľahké

Názvy a vlastnosti útvarov: mix

Rozhodovačka

ľahké

Geometria: Uhly

Uhly v trojuholníku

Roboti

ľahké
0

Uhly a mnohouholníky

Počítanie

stredné

Uhly: mix

Počítanie

stredné

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: značenie

Geometrické konštrukcie: označenie

stredné

Konštrukčné úlohy

Odvodzovanie

stredné

Odvodzovanie

ťažké

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Podobnosť

Rozhodovačka

stredné

Roboti

ľahké
0

Určenie zobrazení v rovine

Rozhodovačka

stredné

Operácie a vlastnosti v rovine: mix

Rozhodovačka

stredné

Geometria: Kuželosečky

Kuželosečky: pojmy

Presúvanie

stredné

Rovnice kuželosečiek

Presúvanie

ťažké

Kuželosečky: mix

Rozhodovačka

ťažké

Rovnice, funkcie, výrazy: Postupnosti a rady

Zápis postupností

Rozhodovačka

ťažké

Aritmetická a geometrická postupnosť

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Rozhodovačka

ťažké

Lineárne funkcie: mix

Rozhodovačka

stredné

Funkcie: Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie

ľahké
0/10

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Rozhodovačka

ťažké

Hodnoty goniometrických funkcií

Pexeso

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce

Rozhodovačka

ťažké

Vlastnosti goniometrických funkcií

Rozhodovačka

ťažké

Goniometrické funkcie: mix

Rozhodovačka

ťažké

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Rozhodovačka

ťažké

Jednotky, miery: Čas

Počítanie s časom

Slovné úlohy s časom

ťažké

Jednotky, miery: Jednotky

Jednotky obsahu

Počítanie

stredné

Roboti

ľahké
0

Jednotky objemu

Roboti

ľahké
0

Jednotky: mix

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Jednotky, miery: Peniaze

Peniaze

Finančná gramotnosť

stredné

Diskrétna matematika: Logika

Logika: pojmy

Rozhodovačka

stredné

Pexeso

stredné

Vyhodnocovanie logických výrazov

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Úpravy logických výrazov

Rozhodovačka

ťažké

Kvantifikátory

Rozhodovačka

ťažké

Logika: mix

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Diskrétna matematika: Kombinatorika

Kombinatorika: pojmy

Rozhodovačka

stredné

Permutácie, Kombinácie a Variácie

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Slovné úlohy

stredné

Kombinačné čísla

Počítanie

stredné

Pexeso

ťažké

Kombinatorika: mix

Kombinatorická číselná rozcvička

stredné

Diskrétna matematika: Pravdepodobnosť

Pravdepodobnosť: pojmy a značenie

Rozhodovačka

ťažké

Pravdepodobnosť javu

Počítanie

stredné

Rozhodovačka

stredné

Opakované pokusy a zložené javy

Počítanie

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Pravdepodobnosť: mix

Slovné úlohy

ťažké

Pravdepodobnosť: kocky

ťažké

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Štatistika

Štatistika

Popisná štatistika: základné pojmy

ťažké

Tematické zadania: Tematické zadania: slovné úlohy

Tematické zadania: slovné úlohy

Slovné úlohy na výpočet veku

ťažké

Logické úlohy: Gulička

Gulička

Gulička: skutočná výzva

ľahké
0/3

Logické úlohy: Skákačka

Skákačka

Skákačka: skutočná výzva

ľahké
0/15

Logické úlohy: Rozbitá kalkulačka

Rozbitá kalkulačka

Bonus

ťažké
0/2

Logické úlohy: Rušná hodinka

Rušná hodinka

Ťažké

ľahké
0/12

Skutočná výzva

ľahké
0/5
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať

Vzhľadom na uzatvorenie škôl majú systémy Vieme zvýšenú prevádzku a množstvo otázok. Prosím, zasielajte iba nevyhnutné otázky a pripomienky. Pred zaslaním otázky si, prosím, prezrite časté otázky. Ďakujeme za pochopenie.
Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešenia úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.