Aritmetika: Celé čísla

Výrazy s absolútnou hodnotou

Výrazy s absolútnou hodnotou

Rozhodovačka: stredné

Zlomky, percentá, desatinné čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: ťažké

Zlomky: mix

Zlomky: mix

Rozhodovačka: ťažké

Geometria: Obsah, obvod

Obsah: kombinácie útvarov

Obsah šedej oblasti

Krok po kroku: ťažké

Geometria: Uhly

Uhly v trojuholníku

Uhly v trojuholníku

Roboti: ľahké
0

Geometria: Geometrické konštrukcie

Konštrukčné úlohy

Konštrukčné úlohy

Krok po kroku: ťažké

Geometria: Pravouhlý trojuholník

Pytagorova veta: aplikácie

Pytagorova veta: aplikácie

Slovné úlohy: ťažké

Euklidove vety

Euklidove vety

Krok po kroku: ťažké

Rovnice, funkcie, výrazy: Postupnosti a rady

Zápis postupností

Zápis postupností

Rozhodovačka: ťažké

Aritmetická a geometrická postupnosť

Aritmetická a geometrická postupnosť

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Rozhodovačka: ťažké

Lineárne funkcie: mix

Lineárne funkcie: mix

Rozhodovačka: stredné

Funkcie: Kvadratické funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Vlastnosti kvadratickej funkcie

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Rozhodovačka: ťažké

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Štatistika

Korelačný koeficient

Korelačný koeficient

Rozhodovačka: stredné

Typy štatistických dát

Typy štatistických dát

Rozhodovačka: ťažké

Popisná štatistika: základné pojmy

Popisná štatistika: základné pojmy

Rozhodovačka: ťažké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia