Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy

Záporné mocniny

Záporné mocniny

Pexeso: ťažké

Záporné mocniny

Počítanie: ťažké

Mocniny a odmocniny: mix

Mocniny a odmocniny: mix

Pexeso: stredné

Aritmetika: Logaritmus

Logaritmus: výpočet

Logaritmus

Kalkulačka: ľahké
0/5

Geometria: Geometrické konštrukcie

Geometrické konštrukcie: mix

Ťažisko

Mriežkovaná: ľahké
0/8

Geometria: Operácie a vlastnosti v rovine

Podobnosť

Podobnosť

Rozhodovačka: ťažké

Geometria: Geometria: mix

Geometria: mix

Umenie, vzory, geometria

Porozumenie: ľahké
0/0

Funkcie: Typy a vlastnosti funkcií

Základné typy funkcií

Základné typy funkcií

Rozhodovačka: ťažké

Vlastnosti funkcií

Vlastnosti funkcií

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Lineárne funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Vlastnosti lineárnej funkcie

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Goniometrické funkcie a pravouhlý trojuholník

Rozhodovačka: ťažké

Hodnoty goniometrických funkcií

Hodnoty goniometrických funkcií

Rozhodovačka: ťažké

Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce

Goniometrické funkcie: vzťahy a vzorce

Rozhodovačka: ťažké

Diskrétna matematika: Množiny

Vlastnosti množín a množinových operácií

Vlastnosti množín a množinových operácií

Rozhodovačka: ťažké

Vennove diagramy

Vennove diagramy

Pexeso: ťažké

Množiny: mix

Slovné úlohy na množiny

Slovné úlohy: ťažké

Diskrétna matematika: Kombinatorika

Kombinačné čísla

Kombinačné čísla

Pexeso: ťažké

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Štatistika

Absolutní a relativní četnost

Absolutní a relativní četnost

Rozhodovačka: stredné
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia