Aritmetika: Mocniny, odmocniny, logaritmy

Rovnice, funkcie, výrazy: Výrazy a ich úpravy

Výrazy s faktoriálom a kombinačnými číslami

Úpravy výrazov s faktoriálom

Rozhodovačka: ťažké

Úpravy výrazov s kombinačným číslom

Rozhodovačka: ťažké

Rovnice, funkcie, výrazy: Postupnosti a rady

Zápis postupností

Zápis postupností

Rozhodovačka: ťažké

Aritmetická a geometrická postupnosť

Aritmetická a geometrická postupnosť

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Grafy funkcií

Grafy exponenciálnych a logaritmických funkcií

Grafy exponenciálnych a logaritmických funkcií

Grafár: ťažké

Funkcie: Goniometrické funkcie

Vlastnosti goniometrických funkcií

Vlastnosti goniometrických funkcií

Rozhodovačka: ťažké

Funkcie: Exponenciálne a logaritmické funkcie

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Vlastnosti exponenciálnych a logaritmických funkcií

Rozhodovačka: ťažké

Diskrétna matematika: Množiny

Množiny množín, potenčná množina

Množiny množín, potenčná množina

Rozhodovačka: ťažké

Diskrétna matematika: Logika

Dôkazy

Matematická indukcia

Porozumenie: ľahké
0/0

Kombinatorika, štatistika a práca s dátami: Štatistika

Korelačný koeficient

Korelačný koeficient

Rozhodovačka: stredné

Typy štatistických dát

Typy štatistických dát

Rozhodovačka: ťažké

Popisná štatistika: základné pojmy

Popisná štatistika: základné pojmy

Rozhodovačka: ťažké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia